Fizjologia roślin sadowniczych tom 1

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Jankiewicz Leszek, Lipecki Janusz, Plich Henryk i inni
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2011 wydanie 3
  • Liczba stron : 480
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-16685-4

W tomie 1 omówiono podstawowe pojęcia i nomenklaturę dotyczącą rozwoju roślin, regulatory roślinne, wzrost i różnicowanie się części nadziemnej, budowę i rozwój korzen

Jest to nowe wydanie nowoczesnego podręcznika dotyczącego fizjologii roślin sadowniczych.

Książka składa się z dwóch tomów. W tomie 1 omówiono:
· podstawowe pojęcia i nomenklaturę dotyczącą rozwoju roślin
· ważniejsze regulatory roślinne
· bioregulatory roślinne w sadownictwie
· wzrost i różnicowanie się części nadziemnej
· budowę i rozwój korzeni
· gospodarkę wodną
· żywienie roślin sadowniczych
· mikoryzę
· ekofizyczne czynniki fotosyntezy
· funkcje tkanek przewodzących: transport substancji pokarmowych i udział w koordynacji procesów życiowych
· rozmnażanie wegetatywne, regenerację i gojenie się ran
· wzrost, owocowanie i wpływ podkładek
· kwitnienie.
Ważnymi elementami podręcznika są wykazy: skrótów używanych w tekście, nazw roślin sadowniczych najczęściej używanych w różnych tekstach – także w tłumaczeniu na inne języki oraz słowniczek.

Tom 2 – Plonowanie i udział różnych czynników w tym procesie

Adresatami książki są: studenci i doktoranci wydziałów ogrodnictwa, leśnictwa i rolnictwa uniwersytetów przyrodniczych; wykładowcy i pracownicy naukowi tych wydziałów oraz instytutów badawczych; sadownicy, ogrodnicy, pracownicy służb terenowych z zakresu ogrodnictwa i terenów zieleni; pracownicy laboratoriów przedsiębiorstw przetwórstwa owocowego; uczniowie i nauczyciele szkół średnich – techników ogrodniczych i leśnych.

Tytuł

Fizjologia roślin sadowniczych

Autor

Jankiewicz Leszek, Lipecki Janusz, Plich Henryk i inni

Wydawca

PWN

Rok wydania

2011

Liczba stron

480

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-01-16685-4