Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2015
  • Liczba stron : 150
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-237-8
  • egz.
  • 38,90 zł
Wdrażanie koncepcji biogospodarki staje się coraz bardziej popularnym narzędziem rozwoju regionalnego, służącym tworzeniu innowacyjnego, zasobo-oszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego realizowane jest w warunkach chroniących środowisko naturalne.

Wdrażanie koncepcji biogospodarki staje się coraz bardziej popularnym narzędziem rozwoju regionalnego, służącym tworzeniu innowacyjnego, zasobo-oszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego realizowane jest w warunkach chroniących środowisko naturalne. Dotychczas nie było wielu publikacji, które przedstawiałyby funkcjonowanie łańcucha żywnościowego w kontekście rozwoju biogospodarki w ujęciu regionalnym, dlatego autorzy opracowania - pracownicy naukowi Katedry Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedry Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - starają się wypełnić tę lukę niniejszą monografią. W opracowaniu zaprezentowano regionalne zróżnicowanie potencjału i poziomu rozwoju trzech sektorów będących podstawowymi ogniwami łańcucha żywnościowego - rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz sfery handlu odpowiedzialnej za obrót żywnością. Tematyka podjęta w pracy wychodzi naprzeciw potrzebom poznawczym związanym z pobudzaniem rozwoju polskich województw w oparciu o biogospodarkę jako koncepcję ukierunkowaną na unowocześnianie gospodarki żywnościowej.

Spis treści

1. Wprowadzenie

1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu

1.2. Materiał i metodyka badań

1.3. Struktura opracowania

2. Łańcuch żywnościowy a biogospodarka

2.1. Pojęcie łańcucha żywnościowego

2.2. Struktura łańcucha żywnościowego

2.3. Biogospodarka jako nowa koncepcja rozwoju

2.4. Łańcuch żywnościowy jako element biogospodarki

2.5. Rola innowacji w łańcuchu żywnościowym

3. Rolnictwo jako pierwotne ogniwo łańcucha żywnościowego

3.1. Potencjał produkcyjny rolnictwa - składowe oraz determinanty wykorzystania

3.2. Zasoby czynników produkcji oraz relacje pomiędzy nimi

3.3. Efektywność wykorzystania potencjału produkcyjnego

3.4. Produktywność całkowita rolnictwa

3.5. Syntetyczna ocena regionalnego zróżnicowania w zakresie potencjału produkcyjnego rolnictwa i efektywności jego wykorzystania

4. Przemysł spożywczy jako element łańcucha żywnościowego

4.1. Potencjał przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wojewódzkim

4.2. Efektywność wykorzystania potencjału przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wojewódzkim

4.3. Syntetyczna ocena regionalnego zróżnicowania potencjału przemysłu spożywczego oraz efektywności jego wykorzystania

5. Podmioty handlu w łańcuchach dostaw żywności

5.1. Istota i znaczenie handlu we współczesnej gospodarce

5.2. Struktura podmiotowa handlu wewnętrznego w Polsce

5.3. Sprzedaż żywności w Polsce w latach 2009-2012

5.4. Regionalne zróżnicowanie potencjału oraz efektywności jego wykorzystania w handlu żywnością w Polsce

5.5. Syntetyczna ocena regionalnego zróżnicowania potencjału oraz efektywności jego wykorzystania w handlu żywnością

6. Podsumowanie

Streszczenie

Summary

Bibliografia

Wykaz tabel

Wykaz rysunków