Genetyka i genomika zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Krystyna M. Charon, Marek Świtoński
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022, wydanie 3
  • Liczba stron : 400
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-17107-0
  • egz.
  • 75,90 zł

Aktualna wiedza z zakresu genetymi zwierząt. Informację z genetyki klasycznej, molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych.

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych.

Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione o zagadnienia związane z:

· organizacją i funkcjonowaniem genomu

· epigenetycznymi mechanizmami regulującymi ekspresję genów

· technikami stosowanymi w genetyce molekularnej i genomie

· genetyczną kontrolą rozwoju ontogenetycznego, w tym z determinacją i różnicowaniem płci

· podłożem molekularnym chorób dziedzicznych oraz wrodzonych wad rozwojowych

· polimorfizmami genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych (produkcyjnych) i jakościowych (np. umaszczeń)

· wykorzystaniem wiedzy o polimorfizmie DNA w analizach genetycznych

· znaczeniem zwierząt domowych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka, w tym terapii genowej tych chorób.

Wymienione problemy omówiono przede wszystkim na przykładzie zwierząt domowych, takich jak: bydło, świnia, koń, owca, koza, pies, kot, kura, a także pszczoła miodna. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi schematami, mikrofotografiami i zdjęciami. W wielu miejscach można znaleźć odwołanie do wybranych, najważniejszych prac źródłowych i przeglądowych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także dla osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.