Hodowla chów i użytkowanie owiec

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wieś Jutra
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Red. R. Niżnikowski
  • Wydawca, rok wydania: WIeś Jutra, 2011
  • Liczba stron : 324
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm

Opracowaniem z zakresu chowu i hodowli owiec. Poszczególne zagadnienia ujęte zostały w sposób kompleksowy, poczynając od omówienia mechanizmów funkcjonowania organizmu owcy na poziomie molekularnym, aż po jakościową ocenę uzyskiwanych surowców oraz elementami ich przetwórstwa.

Książka jest oryginalnym opracowaniem z zakresu chowu i hodowli owiec, którego autorami są pracownicy naukowi polskich uczelni rolniczych i instytutów badawczych. Ostatnie opracowanie tego typu, nie licząc poradników zawodowych i skryptów wydawanych przez poszczególne uczelnie, pochodziło z początku lat 70. ubiegłego stulecia co sprawia, że wiele zagadnień wymaga zupełnie nowego ujęcia.

Poszczególne zagadnienia ujęte zostały w sposób kompleksowy, poczynając od omówienia mechanizmów funkcjonowania organizmu owcy na poziomie molekularnym, aż po jakościową ocenę uzyskiwanych surowców oraz elementami ich przetwórstwa. Charakteryzując systemy produkcji owczarskiej specjalną uwagę zwrócono na tzw. produkcję ekologiczną oraz możliwość wykorzystania omawianych zwierząt do pielęgnacji krajobrazu.

Spis treści

1. Stan aktualny oraz znaczenie produkcji owczarskiej

2. Pochodzenie i udomowienie owiec

3. Rasy i typy użytkowe owiec

4. Praca hodowlana

5. Cykl rozwojowy owiec

6. Żywienie owiec

7. Użytkowanie mięsne

8. Użytkowanie mleczne z elementami przetwórstwa

9. Użytkowanie wełniste

10. Użytkowanie skór owczych

11. Obornik owczy

12. Budownictwo inwentarskie dla owiec

13. Mechanizacja produkcji owczarskiej

14. Systemy w produkcji owczarskiej

15. Produkcja ekologiczna z elementami pielęgnacji krajobrazu

16. Ochrona zdrowia i prewencja w chowie owiec

17. Transport owiec

18. Obrót stada w cyklu zamkniętym

19. Rachunkowość w produkcji owczarskiej

20. Wykorzystanie psów pasterskich w owczarstwie