Hodowla komórek i tkanek

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: red. Stanisława Stokłosowa
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022, dodruk
  • Liczba stron : 566
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-14232-2
  • egz.
  • 90,90 zł

Najnowsze zagadnienia teoretyczne i liczne wskazówki praktyczne, które ułatwiają opanowanie pozaustrojowej hodowli komórek i tkanek

Pierwszy oryginalny podręcznik w języku polskim poświęcony pozaustrojowej hodowli komórek i tkanek!

W 29 rozdziałach przedstawia najnowsze zagadnienia teoretyczne i liczne wskazówki praktyczne, które ułatwiają opanowanie tej niełatwej techniki. Szczególnym walorem książki jest szerokie potraktowanie hodowli komórek układu endokrynnego, jak np. szyszynka, przysadka, gonady czy najądrze.

Publikacja obejmuje następujące zagadnienia:

    nowe metody transferu genów do komórek ssaków w hodowli;

    rola macierzy pozakomórkowej i przestrzennych kontaktów międzykomórkowych w konstruowaniu modeli tkankowych in vitro;

    izolowanie i klonowanie wczesnych komórek hematopoetycznych;

    badanie apoptozy i nekrozy in vitro;

    kokultury organotypowe jako pierwszy krok w inżynierii tkankowej;

    uwzględnianie specyfiki biologicznej i endokrynologicznej komórek w selekcji materiału tkankowego do hodowli;

    oryginalne metody hodowli komórek układu immunologicznego;

    hodowla komórek układu kostnego i rola białek stymulujących różnicowanie się młodych form komórek kości w osteocyty;

    najnowsze metody wspomaganego rozrodu z uwzględnieniem klonowania zarodków.

 

Publikacja zawiera także rozdział poświęcony unikatowym hodowlom komórek rogówki mającym doprowadzić do uzyskania konstruktu tego nabłonka, nadającego się do transplantacji.

 

Wykaz stosowanych skrótów i symboli IX

1. Wstęp – Stanisława Stokłosowa 1

2. Organizowanie i wyposażenie pracowni hodowli tkanek – Jerzy Galas 7

3. Sterylizacja – Jerzy Galas 21

4. Dobra Praktyka Laboratoryjna – Miroslav Červinka 36

5. Biologia i charakterystyka hodowli – Stanisława Stokłosowa 45

6. Środowisko hodowlane – Stanisława Stokłosowa 51

7. Rozdzielanie i identyfikowanie komórek 61

7A. Metody rozdzielania komórek – Ewa Ł. Gregoraszczuk 61

7B. Niektóre specjalne techniki z użyciem hodowli komórek – Barbara Bilińska, Maria Słomczyńska 74

8. Apoptoza i nekroza w badaniach in vitro – techniki analizy – Lidia Mazur 90

9. Nowe metody badania w hodowli funkcji i transferu genów do komórek ssaków – Maria Słomczyńska 110

10. Biotechnologia – Maria Słomczyńska, Stanisława Stokłosowa 127

11. Linie komórkowe – Anna Wójtowicz 140

12. Hodowle przestrzenne 157

12.A. Hodowla narządowa – Jerzy Galas, Stanisława Stokłosowa 157

12.B. Hodowla agregatów i sferoidów – Ewa Ł. Gregoraszczuk 164

12.C. Kokultury organotypowe i modele komórkowe – Stanisława Stokłosowa 176

13. Hodowla tkanek w immunologii – Barbara Płytycz, Magdalena Chadzińska 187

14. Przeciwciała monoklonalne – zastosowania badawcze, diagnostyczne lecznicze – Anna Pituch-Noworolska 217

15. Hodowle in vitro w toksykologii 239

15A. Hodowle tkanek w badaniach toksykologicznych – Ewa Ł. Gregoraszczuk 239

15.B. Metody alternatywne a ustalanie toksyczności – Miroslav Červinka 256

16. Hodowla komórek rogówki – Sim F. Webb 268

17. Hodowle pierwotne komórek nerwowych – Małgorzata Kajta 277

18. Izolowanie i klonowanie ludzkich wczesnych komórek krwiotwórczych – Marcin Majka, Mariusz Z. Ratajczak 291

19. Hodowle hepatocytów – Hanna Rokita 307

20. Komórki związane z układem szkieletowym 314

20.A. Hodowla komórek układu szkieletowego – Zbigniew Dąbrowski, Tadeusz

Niedźwiedzki 314

20.B. In vitro stymulacja kościotworzenia – Anna M. Osyczka 337

21. Hodowla komórek owadów – Sylwester Chyb 342

22. Hodowla tkanek w badaniu czynności przysadki – Jadwiga Przała, Gabriela Siawrys, Mariusz Skowroński 351

23. Hodowla komórek szyszynki – Bogdan Lewczuk 368

24. Hodowla komórek jądra – Barbara Bilińska 396

25. Hodowla komórek nabłonkowych najądrza – Lidia Weneda-Różewicka, Barbara 26. Hodowla komórek pęcherzyka jajnikowego – Stanisława Stokłosowa 423

27. Hodowla komórek ciałka żółtego – Ewa Ł. Gregoraszczuk 439

28. Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków ssaków – Lucyna Kątska-Książkiewicz 448

29. Klonowanie zarodkowe i somatyczne ssaków – Maria Skrzyszkowska 470

Dodatek laboratoryjny 506

Słownik 507

Indeks 523