Instalacje centralnego ogrzewania

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: KaBe
  • Dostępność: Wysyłka w 3 dni
  • Autor: Jan Guzik
  • Wydawca, rok wydania: KaBe, 2015
  • Liczba stron : 304
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-62760-63-3
  • egz.
  • 53,90 zł
Szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne.
Książka zawiera szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne. Opisano też sposoby wykonywania robót instalacyjnych i obowiązujące zasady bhp.
Książka adresowana jest do projektantów, wykonawców instalacji centralnego ogrzewania, może być także cenną lekturą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach kształcenia.
Spis treści
Wstęp
1. Instalacje ogrzewania
1.1. Podział ogrzewań
1.2. Ogrzewanie miejscowe
1.2.1. Piece kaflowe
1.2.2. Kominki
1.2.3. Ogrzewanie elektryczne
1.3. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
1.3.1. Podział instalacji centralnego ogrzewania wodnego
1.3.2. System ogrzewania grawitacyjnego
1.3.3. System ogrzewania pompowego
1.4. Zabezpieczenie niskotemperaturowych ogrzewań wodnych
1.4.1. System zabezpieczenia przez naczynie wzbiorcze typu otwartego
1.4.2. System zabezpieczenia przez przeponowe naczynia wzbiorcze
1.4.3. Oznaczenia graficzne instalacji centralnego ogrzewania
2. Elementy instalacji centralnego ogrzewania
2.1. Źródła ciepła
2.1.1. Kotły
2.1.2. Wymienniki ciepła
2.1.3. Oznaczenia graficzne na rysunkach wg normy PN-84-B-01400
2.2. Grzejniki
2.2.1. Elementy wyposażenia grzejników
2.2.2. Ogólne zasady montażu grzejników
2.2.3. Oznaczenia graficzne urządzeń grzewczych na podstawie normy PN-84-B-01400
3. Przegląd produkowanych kotłów na bazie oferty firmy VIESSMANN
3.1. Kotły gazowe z otwartą lub zamkniętą komorą spalania
3.2. Kotły gazowe kondensacyjne
3.3. Kotły olejowe konwencjonalne
3.4. Kotły olejowe kondensacyjne
4. Przegląd produkowanych grzejników na podstawie oferty firmy „Purmo”
4.1. Grzejniki płytowe
4.2. Grzejniki łazienkowe
4.3. Grzejniki dekoracyjne
5. Zasady projektowania instalacji centralnego ogrzewania
5.1. Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród
5.2. Zapotrzebowanie na ciepło
5.2.1. Straty ciepła przez przenikanie
5.2.2. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji Qw
5.3. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
5.4. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
6. Rury z tworzyw sztucznych
6.1. Właściwości rur z tworzyw sztucznych
6.2. Rodzaje tworzyw sztucznych do produkcji rur
6.2.1. Polichlorek winylu (PVC)
6.2.2. Polietylen (PE)
6.2.3. Polipropylen (PP)
6.2.4. Polibutylen (PB)
6.2.5. Rury wielowarstwowe
6.3. Podstawowe pojęcia określające parametry rur
7. Instalacje centralnego ogrzewania z polietylenu PE
7.1. Informacje ogólne
7.2. Opis systemu POLIMARKY
7.3. Ogólne zasady projektowania instalacji c.o. z rur PE97
7.4. Instrukcja montażu instalacji z polietylenu
7.5. Składowanie i transport rur polietylenowych
8. Instalacje z polipropylenu
8.1. Systemy z polipropylenu (wiadomości ogólne)
8.2. Elementy systemu z polipropylenu
8.3. Kompensacja wydłużeń termicznych instalacji z polipropylenu (rozszerzalność liniowa przewodów)
8.4. Techniki łączenia systemów z polipropylenu poprzez zgrzewanie
8.4.1. Instrukcja zgrzewania rur z polipropylenu
8.4.2. Narzędzia i przyrządy pomocnicze
8.5. Pozostałe techniki łączenia systemów z polipropylenu
8.6. Uwagi ogólne do wykonywania instalacji z PP
8.7. Izolacje termiczne
8.8. Uruchomienie instalacji grzewczej
8.8.1. Płukanie instalacji grzewczych
8.8.2. Próba ciśnieniowa i odbiór instalacji
9. Instalacje z rur wielowarstwowych
9.1. Systemy wodociągowe z rur wielowarstwowych PE-AL-PE (wiadomości ogólne)
9.2. Elementy systemu PE-AL-PE
9.3. Narzędzia do montażu systemu KISAN
9.4. Instrukcja montażu połączeń systemu KISAN
9.4.1. Zasady i sposoby rozprowadzenia przewodów z rur KISAN
9.4.2. Prowadzenie i izolowanie cieplne przewodów
9.4.3. Kompensacja wydłużeń termicznych
9.4.4. Wymagania szczegółowe odnośnie instalowania przewodów z rur KISAN
9.5. Warunki odbioru instalacji z rur typu KISAN
9.6. Wskazówki do projektowania i montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur typu KISAN
9.7. Ogrzewanie podłogowe – KISAN COMFORT
9.8. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego KISAN COMFORT FLOOR
9.9. Typy ogrzewań podłogowych wykonywanych w technologii mokrej
9.10. Ogrzewanie podłogowe w technologii suchego jastrychu
9.11. Ogrzewanie ścienne
9.12. Regulacja ogrzewania podłogowego – układy mieszające
9.13. Specjalne zastosowania ogrzewań płaszczowych
9.14. Ogrzewanie przestrzeni otwartych
10. Tradycyjne instalacje z rur stalowych
10.1. Charakterystyka rur stalowych – zalety i wady
10.2. Sposoby łączenia rur stalowych
10.3. Zestawienie przykładowych produktów
10.4. Łączenie rur przez spawanie
11. Instalacje centralnego ogrzewania z rur i złączek stalowych zaprasowywanych systemów KISTAL C i KISTAL-INOX
11.1. Wiadomości ogólne o systemie
11.2. Złączki systemu KISTAL
11.3. Zastosowanie systemów Kistal C i Kistal INOX
11.4. Wydłużenie termiczne rur Kistal INOX i Kistal C
11.5. Instrukcja montażu systemów Kistal C i Kistal INOX
11.6. Wskazówki instalacyjne
11.7. Badanie szczelności
12. Instalacje z miedzi
12.1. Właściwości miedzi i jej zastosowanie w instalacjach wewnętrznych
12.2. Charakterystyka techniczna rur z miedzi wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
12.3. Charakterystyka techniczna łączników do rur miedzianych wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
12.4. Rodzaje połączeń rurowych i ich stosowanie
12.5. Instrukcja przygotowania i montażu elementów instalacji miedzianych
12.6. Połączenia rur miedzianych
12.6.1. Lutowanie miękkie
12.6.2. Lutowanie twarde
12.6.3. Spawanie i zaprasowywanie
12.7. Gięcie rur miedzianych
12.8. Wytyczne montażu instalacji z rur miedzianych
12.9. Instalacje centralnego ogrzewania
12.10. Ogrzewanie podłogowe
13. Bhp robót budowlanych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
13.1. Obowiązki kierownika budowy w zakresie bhp
13.2. Posługiwanie się narzędziami i elektronarzędziami
13.3. Znaki bezpieczeństwa
13.4. Prace na wysokości
13.5. Wypadki przy pracy
13.6. Organizacja pierwszej pomocy
Literatura