Instytucje prawa rolnego

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2019, Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
 • Liczba stron : 604
 • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-8160-302-7
 • egz.
 • 96,00 zł

Zarządzanie rolnictwem, w szczególności ziemią rolniczą, obszarem wiejskim, oraz organizowanie działalności rolniczej pozostają obecnie ośrodkiem uwagi zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Problematyka instytucji prawa rolnego staje się szczególnie istotna w związku ze zmianami zachodzącymi właśnie w zarządzaniu rolnictwem. Dotyczą one ochrony własności rolniczej, obrotu nieruchomościami rolnymi, rozwoju obszarów wiejskich czy umów w rolnictwie.

Znaczenie prawa rolnego rośnie ze względu na to, że jednym z głównych przedmiotów jego regulacji są nieruchomości rolne. Nie tylko stanowią one dobro wspólne, lecz także są istotne jako środek produkcji i element ustroju rolnego, a ponadto ze względów strategicznych, ponieważ działalność rolnicza zapewnia żywność.

Zważywszy na zakres podejmowanych rozważań, książka ma istotny walor praktyczny. Omawia bowiem ważne dla praktyki zagadnienia (instytucje) prawne, m.in.:

 • ustrój rolny państwa polskiego,
 • prawo własności rolniczej,
 • nieruchomości rolne,
 • odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych oraz dzierżawę nieruchomości rolnych,
 • umowę kontraktacji i umowy pokrewne,
 • zrzeszenia producentów rolnych,
 • ubezpieczenia społeczne rolników i ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie,
 • obciążenia fiskalne gospodarstwa rolnego,
 • własność intelektualną w obszarze rolnictwa i żywności.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych i sędziów, ponieważ pomoże w podejmowaniu rozstrzygnięć i zajęciu określonego stanowiska w konkretnych sprawach. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, administracji i zarządzania, a także studentów prawa oraz kierunków związanych z rolnictwem i gospodarką przestrzenną. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej.