Integrowana uprawa mieszanek zbożowych na paszę dla trzody chlewnej i drobiu

  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Kazimierz Noworolnik, Danuta Leszczyńska
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, 2015
  • Liczba stron : 27
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 225 mm
  • ISBN: 978-83-7562-184-6
  • egz.
  • 9,90 zł
Publikacja dotyczy sposobów uprawy mieszanek zbożowych do zastosowaniu w żywieniu trzody oraz drobiu

Polskie rolnictwo wyróżnia się dużym areałem uprawy mieszanek zbożowych. Powierzchnia ich uprawy zajmuje ponad jedną trzecią powierzchni uprawy zbóż jarych ogółem. Duże zainteresowanie uprawą mieszanek związane jest z ich wierniejszym plonowaniem w stosunku do zasiewów czystych zbóż.

Wobec obligatoryjnej (od 2014 r.) uprawy roślin - według zasad integrowanej ochrony roślin - należy przestrzegać możliwie jak największego ograniczenia stoso­wania chemicznych środków produkcji (środki ochrony roślin, nawozy mineralne). Integrowana uprawa roślin zakłada stosowanie agrochemikaliów - tak mało jak to możliwe i tak dużo jak to konieczne. Dotyczy to stosowania agrochemikaliów w ściśle określonych, możliwie minimalnych dawkach nie wpływających negatywnie na środowisko. Nadmierne stosowanie środków ochrony roślin stwarza niebezpie­czeństwo dla środowiska naturalnego oraz ogranicza bioróżnorodność agrocenoz.

Spis treści

Wstęp

Warunki glebowe i pogodowe

Dobór gatunków do mieszanki

Dobór odmian

Stanowisko w zmianowaniu

Pożniwna uprawa roli

Wiosenna uprawa roli

Nawożenie

Nawożenie fosforem; Nawożenie potasem; Nawożenie magnezem; Nawożenie azotem

Siew

Termin siewu nasion; Gęstość siewu

Prowadzenie i ochrona łanu

Zbiór i magazynowanie ziarna

Literatura