Inżynieria biochemiczna

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: WNT
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Stanisław Ledakowicz
  • Wydawca, rok wydania: WNT, 2018
  • Liczba stron : 470
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-20166-1
  • egz.
  • 69,90 zł

Omówiono w niej wykorzystanie osiągnięć biochemii i biologii molekularnej w modelowaniu bioreaktorów i biosystemów. Zagadnienia biochemii i mikrobiologii, termodynamika i kinetyka zjawisk transportowych.

Książka "Inżynieria biochemiczna" wprowadza studentów kierunków technicznych wyższych uczelni w zagadnienia biochemii i mikrobiologii, a studentom biotechnologii przybliża termodynamikę i kinetykę zjawisk transportowych, reakcji enzymatycznych oraz wzrostu drobnoustrojów i proliferacji komórek zwierzęcych.
Omówiono w niej wykorzystanie osiągnięć biochemii i biologii molekularnej w modelowaniu bioreaktorów i biosystemów. Treść podzielono na trzy części, w których poszczególne zagadnienia przedstawiono kolejno na trzech poziomach ujęcia tematu: molekularnym, mikroskopowym i makroskopowym.
W pierwszej części (poziom molekularny) podano podstawy biochemii i biologii molekularnej, m.in. wiadomości o enzymach komórki, reakcjach metabolicznych w niej zachodzących, inżynierii genetycznej z elementami genomiki i proteomiki, a także inżynierii metabolicznej.
W drugiej części (poziom mikroskopowy) opisano zagadnienia mikrobiologii różnych drobnoustrojów, grzybów, komórek roślinnych i zwierzęcych, hodowli drobnoustrojów oraz modelowania ich biosystemów.
W trzeciej części (poziom makroskopowy) przedstawi wpływ środowiska na przebieg hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych w bioreaktorach lub w naturalnych bioukładach, a także zasady modelowania i projektowania bioreaktorów.
Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom wydziałów: chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii uczelni technicznych, rolniczych oraz uniwersytetów, a także pracownikom naukowym tych wydziałów, inżynierom zatrudnionym w przemyśle chemicznym, spożywczym i biotechnologicznym.