Jesienne odchwaszczanie zbóż - kompletny program

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Apra
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Adam Paradowski
 • Wydawca, rok wydania: Apra, 2020
 • Liczba stron : 62
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-948962-8-7
 • egz.
 • 37,90 zł

Dlaczego odchwaszczać jesienią? Jak i czym chronić zboża ozime przed chwastami? Jak dobrać odpowiednią substancję czynną? Jaki dobrać herbicyd?

Po pozycji „Wiosenne odchwaszczanie zbóż" w ramach „Apra doradza" czas na uzupełnienie programu zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Jesień to klu­czowy termin ochrony zbóż przed zachwaszczeniem. Szereg informacji zawartych w wydaniu „Jesienne odchwaszczanie zbóż" uzasadnia ten termin jako bardzo istot­ny. Oprócz odpowiedzi dlaczego jesienią, Czytelnik w tym materiale uzyska informa­cje jak i czym. Szczegółowy opis kilkudziesięciu wariantów, w których można wyko­rzystać ponad sto herbicydów, pozwoli zorientować się przedsiębiorcy rolnemu, jak postępować w określonych sytuacjach.

 

„Jesienne odchwaszczanie zbóż" to z jednej strony zbiór informacji na temat se­lektywności poszczególnych substancji czynnych bądź ich mieszanin w stosunku do poszczególnych gatunków zbóż. Z drugiej strony to opis wrażliwości kilkudziesięciu gatunków chwastów najczęściej występujących w oziminach. Ich reakcja w zależno­ści od terminu stosowania i zastosowanej dawki. Czytelnik podobnie jak w progra­mie wiosennym może pozyskać informacje o zakresie zwalczanych chwastów przez dany herbicyd (substancje czynną), jak w innym zestawieniu odwrotnie znaleźć spis chwastów i substancji czynnych, na które są najbardziej wrażliwe.

Całość opatrzona jest tabelarycznymi zestawieniami informacji na temat charak­terystyki poszczególnych substancji czynnych. Dotyczy to minimalnych, optymal­nych i maksymalnych zalecanych (lub niezalecanych) temperatur podczas zabiegu stanu wilgotności gleby oraz wpływu opadów deszczu krótko po wykonanym za­biegu. Przedstawiono klasyfikację herbicydów według mechanizmów działania, co jest nieodzowną informacją podczas rozpatrywania niekorzystnego zjawiska, jakim jest uodparnianie się chwastów. Wszystkie informacje podstawowe i towarzyszące, które nie są wcale takie łatwe w czytaniu, w celu umilenia Czytelnikowi „przebrnię­cia" przez nie zilustrowano barwnymi zdjęciami.


Książka odpowiada na kluczowe dla rolników pytania:

 • Dlaczego odchwaszczać jesienią?
 • Jak i czym chronić zboża ozime przed chwastami?
 • Jak dobrać odpowiednią substancję czynną?
 • Jaki dobrać herbicyd?

 

Ponadto, książka zawiera kluczowe informacje, takie jak: warianty odchwaszczania jesiennego, dawkowanie, wpływ warunków klimatycznych na przebieg odchwaszczania, uodparnianie się chwastów, gatunki chwastów występujące w oziminach.

Publikację opartą na tabelach uzupełniają barwne zdjęcia.

 

Spis treści

Program jesiennego odchwaszczania zbóż       

Dlaczego jesienią?       

Dwa podstawowe warianty       

Warunki klimatyczne    

Dawka 

Uodparnianie się chwastów      

Jesienne warianty odchwaszczania zbóż ozimych

Szczegółowe informacje dotyczące 28 wariantów

Zachwaszczenie