Katalog bylin. Kwiaty, trawy i paprocie polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agencja Promocji Zieleni
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Agencja Promocji Zieleni, 2018
  • Liczba stron : 252
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 300 mm
  • ISBN: 978-83-936695-9-2
  • egz.
  • 47,90 zł

Katalog zawiera 1173 rośliny, które sprawią, że ogród będzie w kwiatach przez cały sezon.

Katalog zawiera 1173 rośliny, które sprawią, że ogród będzie w kwiatach przez cały sezon:

- 974 kwiatów,

- 48 paproci,

- 151 traw.

Każda z roślin opatrzona jest praktycznym i krótkim opisem zawierającym najważniejsze informacje o roślinach:

- charakterystykę,

- wymagania,

- pielęgnację,

- sugerowane zastosowanie i gęstość sadzenia.

Każda bylina pokazana jest przynajmniej na jednym zdjęciu, a sylwetkę obrazuje rysunek.

Oddzielne rozdziały traktują także o planowaniu rabaty bylinowej, zwalczaniu szkodników i chorób, sadzeniu i pielęgnacji oraz zastosowaniu i inspiracjach.

Polecane rośliny są:

- piękne i sprawdzone,

- dostępne na polskim rynku,

- opisane z pasją przez 9 znakomitych ekspertów

Katalog przeznaczony jest dla:

- właścicieli ogrodów, działek, balkonów i tarasów,

- projektantów,

- ogrodników tworzących ogrody i parki,

- pracujących przy sprzedaży roślin,

- studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

Spis treści

Co to są byliny

Planowanie ogrodu

Sadzenie i pielęgnacja

Zwalczanie szkodników i chorób

Byliny

Paprocie

Trawy

Inspiracje i tabele zastosowań

Barwny, różnorodny, kwitnący, pachnący - taki powinien być ogród, i jeszcze jedna istotna cecha - niezbyt absorbujący. Byliny spełniają wszystkie z tych wyma­gań. Dlatego ich popularność zarówno wśród prywatnych odbiorców, jak i publicz­nych inwestorów wciąż rośnie. Związek Szkółkarzy Polskich (ZSzP), odpowiadając na wzmożone zainteresowanie tą gałęzią produkcji szkółkarskiej, oddaje do Państwa rąk kolejną, znacznie poszerzoną edycję Katalogu bylin.

Byliny tworzą bardzo zróżnicowaną grupę. Rozmiar, barwy, czas i długość kwit­nienia, a także wymagania co do stanowiska - to zbiór informacji, które pozwalają zaaranżować optymalną przestrzeń zieloną. Takim kompendium wiedzy jest niniej­szy Katalog bylin. Odnajdziemy tu wszelkie niezbędne informacje wraz z rzetelnymi opisami przygotowanymi przez producentów dysponujących bogatą wiedzą i do­świadczeniem. Wszystkie opisane tu rośliny produkowane są w gospodarstwach na­leżących do ZSzP i można je kupić w szkółkach i centrach ogrodniczych.

Niniejszy Katalog wpisuje się w politykę informacyjną ZSzP, której celem jest pomoc w doborze właściwych roślin oraz ułatwienie dostępu do wysokiej ja­kości materiału szkółkarskiego. Wybór odpowiedniej odmiany to często pierw­szorzędny czynnik decydujący o sukcesie w tworzeniu optymalnej przestrzeni zielonej. Zamysłem naszym było przedstawienie szerokiej gamy wartościowych roślin, które zaspokoją oczekiwania osób zakładających swój pierwszy ogród, jak i koneserów, zarówno amatorów, jak i architektów krajobrazu.

Obok lektury Katalogu bylin zachęcam do zapoznania się z Katalogiem roślin oraz z opracowanymi przez ZSzP Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego mate­riału szkółkarskiego, które są jedynym na rynku, stale aktualizowanym i bezpłatnie udostępnianym przez Związek narzędziem definiującym parametry jakościowe ro­ślin. Wiele informacji i praktycznych porad dotyczących roślin, ich jakości, możliwo­ści stosowania znaleźć można na związkowych stronach www.zszp.pl. Stworzyliśmy także bestsellerową internetową encyklopedię roślin www.e-katalogroslin.pl. Znaj­dziecie tam Państwo oprócz opisów i zdjęć roślin, w większości pochodzących od naszych członków, wyszukiwarkę wg cech oraz listę producentów.

Życzę inspirującej i owocnej lektury

 

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie „Katalogu bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich". Poprzednie, przygo­towane merytorycznie przez dr Jacka Marcinkowskiego, obchodziłoby w tym roku 13. urodziny i przedstawiało blisko 680 taksonów. Przez te lata zarówno produkcja bylin jak i pobyt na nie bardzo się zwiększyły. W tym wydawnictwie prezentujemy 1173 rośliny, w tym 143 traw i 48 paproci. Jest to reprezentatywna liczba dla roślin dostępnych na polskim rynku.

Opisy roślin są proste i przejrzyste - zawierają podstawowe informacje - charakterystykę, wymagania glebowe i świetlne, wskaza­nia pielęgnacyjne i polecane zastosowania czy zestawienia z innymi roślinami oraz rozstawę. Tekst wraz ze zdjęciem, sylwetką przed­stawiającą wielkość i pokrój rośliny, strefą mrozoodporności i stanowiskiem, stanowią kompletną informację pomagającą w wyborze właściwych roślin. Wyróżniliśmy graficznie rośliny nadające się do warunków miejskich, odmiany polskie oraz te nagrodzone w presti­żowych europejskich konkursach - Międzynarodowej Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE organizowanej od 1992 r. w Warszawie, Plantarium w Holandii oraz AGM RHS w Wielkiej Brytanii (od 2000 r.).

Proszę zwrócić uwagę, że podany stopień wrażliwości na mróz należy traktować jako wskazówkę, a nie bezwzględne zalecenie. W przypadku bylin bardzo istotny jest mikroklimat panujący wdanym miejscu i to on będzie miał największy wpływ na dobre przezi­mowanie roślin.

Nazewnictwo łacińskie stosowane w Katalogu oparte jest o międzynarodowe standardy pisowni nazw roślin zawarte w „List of Names of Perennials" HJ. van de Laar, PC. de Jong. Identyfikuje ona jednoznacznie z jakimi roślinami mamy do czynienia. W produkcji jest wiele taksonów - mieszańców międzygatunkowych - ich oznaczenie obejmuje nazwę rodzaju i odmiany.

Katalog jest owocem pracy wielu osób, począwszy od Magdaleny Tomżyńskiej, która wymyśliła formułę Katalogu Roślin, stano­wiącą podstawę i tego wydawnictwa. Ogromny wkład - opracowania z poprzedniego wydania - wniósł dr Jacek Marcinkowski, po którym, na szczęście dla nas, pasję do bylin i wiedzę odziedziczyła córka - Natalia Marcinkowska-Chojnacka. Do pary autorów dołączyli także inni producenci i praktycy, których wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują rzetelność i wartość przekazanych informacji. Dogłębną znajomość roślin, artyzm i finezję przelała w sylwetki Joanna Maj - utalentowana architekt krajobrazu.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Katalogu Bylin - spotkanie z nimi i współpraca to była przyjemność, a ich zamiłowanie - zaraźliwe. Komponowanie, tworzenie własnych zestawień form i barw, zmieniających się wraz z sezonem - to dopiero radość, której także Państwu życzę.