Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa

  • Wydawnictwo: Pro Agricola
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Pro Agricola
  • Liczba stron : 160
  • Oprawa i wymiary: miękka, 200 x 290 mm
  • ISBN: 1234567899098765

Baza paszowa oraz jakość kiszonek, produkcja kiszonek z użytków zielonych.

Głównym czynnikiem warunkującym stabilną produkcję mleka oraz żywca wolowego jest racjonalne wykorzystanie w żywieniu bydła kiszonek, jako podstawowej paszy objętościowej. W celu zapewnienia wysokiej ich jakości i wartości pokarmowej należy produkować je z surowców o zwiększonej zawartości suchej masy (30-40%) dostosowanych do potrzeb pokarmowych i produkcyjnych bydła. Zastosowanie w dawkach pokarmowych dla bydła kiszonek o zwiększonej zawartości sm ma również korzystny wpływ na pobieranie tego składnika przez zwierzęta oraz na przemiany w żwaczu i lepsze wykorzystanie paszy, a także na ograniczenie zużycia paszy treściwej. W produkcji kiszonek podstawę stanowią surowce uzyskiwane z intensywnych gatunków i odmian roślin pastewnych. Zasadnicze znaczenie posiada biomasa otrzymywana z użytków zielonych oraz z uprawy polowej, w tym m. in.: trawy i wieloletnie rośliny motylkowate lub ich mieszanki z trawami, jednoroczne rośliny pastewne np. kukurydza, rośliny motylkowate, mieszanki zbożowo-strączkowe. Niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego (młóto, wysłodki) mogą być również z powodzeniem wykorzystane do produkcji wartościowych kiszonek dla bydła, stanowiąc dodatkowe źródło składników pokarmowych.

 

Spis treści:

 

Użytki zielone - gospodarka i systemy ich wykorzystania na cele paszowe

Na czym polega właściwy dobór gatunków traw na użytki zielone 6

Nowoczesne metody renowacji użytków zielonych-siew  12

Modyfikacje techniki siewu - siewniki specjalne 18

Pielęgnacja użytków zielonych wiosną  21

Rośliny motylkowate - cenne na użytkach zielonych  26

Rośliny obniżające wartość pokarmową zielonek z użytków zielonych - chwasty łąkowe i ich podział 29

Festulolium - cenna trawa pastewna 32

Wapnowanie użytków zielonych  34

Zioła na użytkach zielonych  39

Nawożenie użytków zielonych 43

 

Produkcja kiszonek z użytków zielonych

Czynniki wpływające na jakość kiszonek z użytków zielonych 48

Techniczne aspekty produkcji sianokiszonki w balotach  51

Stabilność tlenowa kiszonek w balotach  56

Mechanizacja koszenia, przetrząsania i zgrabiania zielonki 58

Techniczne aspekty produkcji sianokiszonki w silosach i pryzmach 65

Folia w technologiach produkcji sianokiszonki 71

 

Kukurydza - uniwersalny surowiec do produkcji kiszonek

Kukurydza na kiszonkę - uprawa, choroby, szkodniki  78

Kukurydza w żywieniu bydła 82

Produkcja kiszonek z kukurydzy - metody oraz technologia zbioru 86

Maszyny i urządzenia do produkcji kiszonek z kukurydzy 91

Zakiszanie ziarna kukurydzy i wysłodków buraczanych w rękawach foliowych 95

 

Baza paszowa oraz jakość kiszonek

Jakość kiszonek- kryteria oceny 100

Wysoka jakość kiszonek podstawowym warunkiem ich racjonalnego

wykorzystania w żywieniu bydła 105

Zaplanuj odpowiednią ilość kiszonek 109

Uwarunkowania wpływające na pobieranie kiszonek u bydła 116

Wybieraki do pasz objętościowych z silosu lub pryzmy 119

Konserwowanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego na cele paszowe 124

Folia do silosów i pryzm z paszami objętościowymi 134

Dodatki do zakiszania i ich aplikacja 139

Wykaz preparatów ułatwiających zakiszanie pasz 145

Spis laboratoriów oceny wartości kiszonek 158

Tytuł

Kiszonki – surowiec, technologia produkcji, wartość pokarmowa

Autor

Wydanie specjalne magazynu Hodowcy Bydła

Wydawca

Pro Agricola

Liczba stron

160

Wymiary

200 x 290 mm

Okładka

miękka

ISSN

1234567899098765