Konferencja borówkowa 2019 - współpraca

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortus Media
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortus Media, 2019
  • Liczba stron : 220
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-949145-2-3
  • egz.
  • 47,90 zł

Gdy wybierałem motyw przewodni tegorocznej Międzynarodowej Kon­ferencji Borówkowej, nie spodziewałem się, że WSPÓŁPRACA okaże się tak potrzebnym i wielowątkowym tematem. Świadczyć może o tym chociażby lektura wstępów do tej publikacji, w których poruszane tak różne i zarazem bardzo ważne aspekty współpracy. Ja jednak chciałbym pokazać, że to właśnie WSPÓŁPRACA jest kluczem do sukcesu każdego niemal przedsięwzięcia. Niezbitym tego dowodem jesteście Państwo, którzy uczestniczycie w tegorocznej Konferencji Borówkowej, a to że się ona odbywa, jest też swego rodzaju przejawem WSPÓŁPRACY.

WSPÓŁPRACA jest nieodzownym elementem sprawnego funkcjonowania każdego gospodarstwa, także borówkowego. Popatrzmy chociażby pod kątem zbiorów. Zazwyczaj są one prowadzone w grupach zarządzanych przez brygadzistów. Ci zaś muszą współpracować zarówno z właścicielem plantacji, jak i z podległymi im zbieraczami. Jeśli wypracowane zostaną dobre partnerskie relacje, zbiory przebiegać będą sprawnie, a z efektów będą zadowoleni wszyscy w tym uczestniczący. Zbiór owoców to najbardziej absorbujący etap produkcji borówki, wymagający czasu, odpo­wiedniej liczby pracowników, dobrej organizacji i zapewnienia oraz koordynacji zbytu. W tych elementach konieczna jest WSPÓŁPRACA z różnymi podmiotami - dostawcami środków produkcji, odbiorcami owoców, firmami spedycyjnymi. Wiele kontaktów, które pomagają to wszystko zorganizować, nawiązuje się właśnie podczas Konferencji Borówkowej.

Dzięki WSPÓŁPRACY udaje się tworzyć partnerskie relacje z odbiorcami owoców, a to dla zapewniania zbytu jest bardzo ważne. Dobrym tego przykładem jest działalność Polish Berry Cooperative - organizacji, która połączyła kilka i tak już dużych grup producenckich po to, by osiągnąć jeszcze więcej. A przy okazji promują pozytywny wizerunek polskich borówek na are­nie międzynarodowej. Wystarczy popatrzeć choćby na to, co robią w Berlinie na największych targach owocowo-warzywnych. W tym roku pokazali borówki jako element kuchni tradycyjnej i nowoczesnej, zaprosili do WSPÓŁPRACY najlepszych kucharzy. Udowodnili, że borówki znakomicie smakują nie tylko jako świeże owoce jedzone solo, ale mogą stanowić świetne uzupełnienie, a z czasem staną się niezbędnym składnikiem wielu smacznych dań. Myślę, że w ten sposób zainspirowali wielu miłośników borówek, ale też wskazali na nieodkryte dotąd możliwości wykorzystania niebieskich jagód.

Trzy lata temu zaprosiliśmy na Konferencję Borówkową, w roli prelegenta, Macieja Dolatę - krea­tora marek i stratega biznesu. W swoim wykładzie mówił o winach, ich promocji, celebracji każdego nowego sezonu, ale też o... jajkach. Na ich przykładzie pokazał, że im więcej konsumenci wiedzą o produkcie, tym świadomiej dokonują wyboru. Tamten wykład okazał się inspiracją i pretekstem do niezmiernie ważnego dla całej naszej branży kroku w przód - powstania Fundacji Promocji Polskiej Borówki oraz realizacji późniejszych działań związanych z promocją naszych borówek. Z roku na rok coraz huczniej i szerzej celebrujemy rozpoczęcie polskiego borówkowego sezonu -1 lipca w Dzień Polskiej Borówki. Tego wszystkiego nie byłoby bez WSPÓŁPRACY. Nie byłoby też samej Konferencji Borówkowej. W tym miejscu dziękuję wszystkim (lista zasłużonych jest zbyt długa, by można było ją tu zamieścić), którzy przyczyniają się do realizacji konferencji w kolejnych latach. Dziękuję jednak przede wszystkim Warn, którzy bierzecie w niej udział - bez Was nie by­łoby sensu organizować tego wydarzenia, uznawanego za najważniejsze w borówkowej branży!

Mariusz Podymniak

 

Szanowni Państwo!

Spotykamy się na VII Konferencji Borówkowej. Jesteśmy europejskim potentatem w produkcji tych owoców. Jednak nieustannie rośnie konkurencja na tym rynku. Nasz poziom produkcji porównywalny jest z osiągnięciami Hiszpanii, ale zwiększa się też skala produkcji w Niemczech czy na Ukrainie. Podobnie zmienia się sytuacja na rynkach światowych. Najwięksi producenci - USA i Chiny - kierują swoje plony głównie na rynek wewnętrzny. Na rynki światowe coraz więcej owoców wprowadzają jednak kraje Ameryki Południowej. Wzrasta produkcja w Peru, Chile i Argentynie.

VII Konferencja Borówkowa ma w swoim programie m.in. temat poświęcony wyzwaniom rynkowym. To niezwykle istotne zagadnienie. Musimy pamiętać, że krzewy borówki wchodzą w owocowanie w 3. roku po posadzeniu, a pełnię owocowania osiągają po 7 latach. Tymczasem sytuacja na euro­pejskich i światowych rynkach jest bardzo dynamiczna. Polska ponad 80 procent swojej produkcji eksportuje. Dlatego tak ważne jest rozeznanie na tym rynku. Ważne są zmiany zachodzące wśród państw będących eksporterami, zmiany w gustach i przyzwyczajeniach konsumentów, ale także zmiany w technice i technologii, które pozwalają obniżać koszty. Z pewnością istotnym tematem będzie także kwestia związana z brexitem, gdyż naj­większym importerem naszej borówki jest Wielka Brytania.

Wysoka jakość naszych owoców wynika m.in. ze stosowania ręcznego zbioru. Wprowa­dziliśmy rozwiązania prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, które służą zapew­nieniu rąk do pracy. Tych rąk brakuje jednak również w innych krajach i to z pewnością nie będzie łatwym problemem do rozwiązania.

Jestem przekonany, że świadomość tych wszystkich aspektów pozwoli na szeroką dyskusję podczas Konferencji i poszukiwanie propozycji realnych rozwiązań przeciwdzia­łających zagrożeniom. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania prawne dotyczące spółdzielni rolników. To również propozycja dla plantatorów. Mamy bardzo chlubne tradycje tworzenia jednych z pierwszych rolniczych spółdzielni w Europie. Czas wrócić do tych korzeni, bo w moim przekonaniu działanie w pojedynkę będzie coraz trudniejsze lub w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Konkurencja na rynkach wymaga wspólnej pracy i szu­kania maksymalnych oszczędności po stronie kosztów oraz wzrostu efektywności poprzez partycypację w zyskach, w skupie i w handlu.

Uczestnikom VII Konferencji Borówkowej życzę owocnych i konstruktywnych dyskusji, które doprowadzą do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań.

Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spis treści

Wstęp

Problem zachwaszczenia na plantacjach borówki

Zamieranie pędów borówki wysokiej - przyczyny i możliwości zwalczania

Ochrona borówki wysokiej przed chorobami grzybowymi, w kontekście wymagań importerów

Analiza kosztów produkcji borówki wysokiej, na podstawie 20-letnich doświadczeń plantatora

Maszynowy zbiór borówki w USA. Bieżące możliwości, z zapewnieniem jakości owoców deserowych

Badania uszkodzeń owoców ze zbioru kombajnowego oraz rozwój technik ich wykrywania w procesie przygotowania owoców do sprzedaży

Z miłości do ziemi

Żywienie borówki wysokiej w warunkach zmieniającego się klimatu

Woda i jej znaczenie w nawożeniu borówki wysokiej

Dobór odmian borówki na plantacje a wymagania współczesnego rynku

Wpływ cięcia na jakość owoców borówki. Czy wszystkie odmiany tniemy tak samo?

Szara pleśń - groźny patogen borówki wysokiej

Potencjalna przyszłość borówkowego rynku w Europie i na świecie

Sukces kampanii „Lato z borówkami". Trendy i plany promocji 2019

Produkcja borówek w Chinach

Ukraina - nowy gracz na europejskim rynku borówki.

Stan obecny i perspektywy na przyszłość

Czego możemy się nauczyć od plantatorów borówki w Republice Południowej Afryki

Nawadnianie - sztuka przetrwania