Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod red. Aleksandry Badory
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2012
  • Liczba stron : 272
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-201-9
  • egz.
  • 68,00 zł

Aspekty środowiskowe i jakościowe, które wpływają na kształtowanie się plonów surowców o określonej wartości odżywczej i energetycznej.

W niniejszym opracowaniu omówiono aspekty środowiskowe i jakościowe, które wpływają na kształtowanie się plonów surowców o określonej wartości odżywczej i energetycznej. Wskazano źródła substancji obcych w podstawowych surowcach i wybranych produktach białkowych, tłuszczowych i węglowodanowych, a także w niektórych używkach. Przedstawiono również najważniejsze metody oceny wybranych wskaźników jakości, mające zastosowanie podczas kontroli i standaryzacji surowców roślinnych.

Spis treści

PRZEDMOWA 7

CZĘŚĆ I

KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI SUROWCÓW ROŚLINNYCH I ICH STANDARYZACJA 9

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11

1.1. Składniki chemiczne surowców roślinnych11

1.2. Barwa, smak i zapach a skład chemiczny surowców roślinnych 22

1.3. Zasady kontroli i oceny jakości surowców roślinnych 25

2. SUROWCE ROŚLINNE DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I PASZ 30

2.1. Rośliny zbożowe 30

2. l. l. Agrochemiczne czynniki kształtujące plony zbóż uprawianych na cele konsumpcyjne   34

2.1.2. Skład chemiczny i wartość odżywcza ziarna zbóż 46

2.1.3. Kontrola jakości ziarna zbóż i wybranych przetworów zbożowych 63

2.2. Rośliny oleiste 79

2.2.1. Agrotechniczne czynniki kształtujące plony roślin oleistych uprawianych na cele konsumpcyjne i energetyczne  80

2.2.2. Skład chemiczny nasion roślin oleistych i wymagania jakościowe  92

2.2.3. Kontrola jakości nasion i wybranych przetworów z roślin oleistych  101

2.3. Rośliny bobowate 102

2.3.1. Agrochemiczne czynniki kształtujące plony roślin bobowatych uprawianych na cele konsumpcyjne i paszowe   103

2.3.2. Skład chemiczny i wartość odżywcza nasion roślin bobowatych   110

2.3.3. Kontrola jakości roślin strączkowych i wybranych pasz  120

2.4. Rośliny okopowe 129

2.4.1. Agrochemiczne czynniki kształtujące plony roślin okopowych  129

2.4.2. Skład chemiczny a wartość użytkowa roślin okopowych  146

2.4.3. Kontrola jakości surowców i wybranych przetworów z roślin okopowych  170

2.5. Inne rośliny 171

2.5.1. Tytoń, chmiel, konopie  171

2.5.2. Kawa i herbata  183

2.5.3. Warzywa  191

3. BEZPIECZEŃSTWO SUROWCÓW I PRZETWORÓW ROŚLINNYCH A ZDROWIE CZŁOWIEKA198

3.1. Model skażenia środowiska przyrodniczego a produkcja roślinna   198

3.2. Bezpieczeństwo surowców i produktów roślinnych  205

CZĘŚĆ II

METODY OCENY SUROWCÓW ROŚLINNYCH  217

1. METODY OCENY I BADANIA JAKOŚCI SUROWCÓW ROŚLINNYCH 219

1.1. Wprowadzenie 219

1.2. Metody jakościowe  221

1.3. Metody ilościowe 228

1.4. Popiół w surowcach i produktach roślinnych i metody jego oznaczania 238

2. OZNACZANIE WODY I SUCHEJ MASY W SUBSTANCJI ROŚLINNEJ 243

2.1. Metody fizykochemiczne  245

2.2. Metody chemiczne  247

3. POBIERANIE PRÓBEK WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH

DO ANALIZY LABORATORYJNEJ 248

3.1. Wiadomości ogólne 248

3.2. Próbki pierwotne, jednostkowe i średnia próbka laboratoryjna 248

4. ZAKOŃCZENIE 255

PIŚMIENNICTWO 258

SUMMARY 270

Tytuł

Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych

Autor

pod red. Aleksandry Badory

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Rok wydania

2012

Liczba stron

272

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7259-201-9