Kukurydza

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agro Wydawnictwo
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Agro Wydawnictwo, 2018
  • Liczba stron : 112
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-946130-7-5
  • egz.
  • 24,95 zł

Kukurydza to obok rzepaku i pszenicy jedna z najważniejszych roślin rolniczych uprawianych w Polsce. Od 2012 r. areał jej zasiewów przekracza nieco ponad milion ha (ok. 1,2 min ha), a prognozuje się, że w nadchodzących latach może wzrosnąć nawet do półtora miliona ha pod warunkiem, że ceny uzyskiwane za surowiec będą zadowalające. Powierzchnia zasiewów plasuje zatem kukurydzę w czołówce roślin uprawianych w Polsce, dlatego też jest to zboże o znaczeniu strategicznym.

Aby osiągnąć zadowalające efekty produkcyjne, konieczne jest przede wszystkim poznanie tej rośliny i jej wymagań, zwłaszcza co do stanowiska, warunków termicznych, pokarmowych i wodnych. Na najważniejszy parametr wpływający na powodzenie produkcji, tj. klimat i kształtowaną przez niego pogodę, człowiek, jak do tej pory, nie ma większego wpływu, a jak pokazują ostatnie lata, niektóre czynniki meteorologiczne mogą zniweczyć cały trud włożony w uprawę. Za pomocą więc innych działań podejmowanych przez plantatora należy w jak największym stopniu oddziaływać na rośliny, zwiększając ich zdolności produkcyjne. Już sam dobór odpowiedniej odmiany do siewu niemal w 30% decyduje o sukcesie uprawy, podobnie jak szeroko rozumiana agrotechnika, która aż w 40% wpływa na powodzenie produkcji.

Przy uprawie kukurydzy dąży się do tego, aby uzyskać wysoki plon o dobrych parametrach jakościowych, w tym wolny od obecności w nim groźnych dla człowieka i zwierząt mikotoksyn. Po zebraniu roślin z pola wiele także zależy od poprawności zagospodarowania plonu tak, aby w trakcie jego przechowywania nie następowały straty ilościowe i jakościowe.

Mając na uwadze duże i stale rosnące znaczenie gospodarcze kukurydzy, w tym podejmowania się jej uprawy przez nowych plantatorów, bardzo ważne jest stałe podnoszenie wiedzy o tej niesamowitej roślinie, tak aby wydobyć z niej pełen potencjał produkcyjny. Jest to o tyle ważne, że zagrożeń w produkcji nie brakuje, a wręcz przeciwnie - pojawia się ich coraz więcej, choćby wskutek oddziaływania obserwowanych zmian klimatycznych.

Spis treści

Nawożenie kukurydzy

Wymagania kukurydzy

Przygotowanie stanowiska pod kukurydzę

Nawożenie podstawowe kukurydzy

Nawożenie kukurydzy mikrogranulatami

Nawożenie kukurydzy azotem                                             ,.

Mikroelementy w nawożeniu kukurydzy

Ile są warte resztki pożniwne kukurydzy?

Uprawa kukurydzy

Innowacyjna uprawa kukurydzy

Aktywność mikrobiologiczna gleby

Ochrona kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Monitoring występowania i sygnalizacja terminu zwalczania agrofagów kukurydzy

Ochrona kukurydzy przed chorobami

Ochrona kukurydzy przed szkodnikami

Omacnica prosowianka - można skutecznie chronić przed nią plon

Fungicydy - efekt nie tylko grzybobójczy

Biopreparaty w zwalczaniu omacnicy prosowianki w kukurydzy

Odmiany kukurydzy

Dobór odmian do siewu

Kukurydza - roślina z przyszłością

Plon ukryty w genach

Technika kukurydzy

Oferta siewników do kukurydzy; Siew kukurydzy w podwójnych rzędach; Strip till na trójpunkcie; Suszarnia na kotach; Mechaniczne zwalczanie omacnicy prosowianki; Nie tylko do kukurydzy; Kukurydza na przystawce; Sieczkarnie samobieżne;