Malinowe Factory 2018

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortus Media
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortus Media, 2018
  • Liczba stron : 30
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-949145-1-6
  • egz.
  • 18,00 zł

Przygotowując projekt Malinowe Factory, zdecydowaliśmy się na uprawę w tunelu pojedynczym, w którym po­sadzone zostało kilkanaście odmian maliny, wiele z nich po raz pierwszy znalazło się w produkcji w Polsce. Od początku postawiliśmy na uprawę odmian owocujących na tegorocznych pędach, na podwójny zbiór. Widzimy w tym kil­ka korzyści, do których niewątpliwe należą możliwość zbioru owoców poza tradycyjnym dla malin okresem na plantacjach polowych oraz wydłużenie podaży malin. Oczywiście taka produkcja niesie za sobą pewne komplikacje, ale plony osiągane z jednostki powierzchni (a więc i szybsza amortyzacja tunelu) i możliwe w niektórych latach do uzyskania wysokie ceny czynią ją atrakcyjną. Projekt, w którym uprawiamy maliny na podwójny zbiór, pozwolił ocenić przydatność wielu odmian do tego typu produkcji. Dużym zaskoczeniem było plonowanie odmiany 'Polka '.która jak się okazało, cały czas znajduje się w czołówce malin, w związku z jej uniwersalnym charakterem. Jej wadą jest ciemnienie owoców po zbiorze, co może stwarzać problemy przy ich sprzedaży na niektórych rynkach. W bieżącym roku oceniamy także nietypową - i niezgodną z wieloma europej­skimi zaleceniami - uprawę malin na podwójny zbiór w dwóch kolejnych sezonach wegetacyjnych. W przypadku części odmian, niestety, potwierdziło się, że taka produkcja może okazać się za­wodna, głównie ze względu na mocne osłabienie roślin, które po obfitym plonowaniu nie zdążyły się prawidłowo zregenerować - mimo precyzyjnego nawożenia — i zostały uszkodzone zimą. Odbiło się to na jakości i wielkości plonu, choć ten był i tak nie najgorszy - w przeliczeniu około 15 t/ha (średnia dla wszystkich uprawianych odmian). Zaskoczeniem okazał się dobry wzrost tegorocznych pędów, które obecnie owocują. Jaki ostatecznie uzyskamy z nich plon i jakie będą wyniki ekonomiczne w tym trudnym dla producentów malin sezonie, będziemy informować na łamach czasopisma Jagodnik".

Realizowany w gospodarstwie dr. Pawła Krawca w Karcz­miskach projekt cały czas ewoluował. Możemy zatem co roku prezentować Państwu wyniki nowych doświadczeń i nowe rozwiązania, które mają umożliwić zwiększenie opłacalności uprawy malin. Za główny cel od początku stawialiśmy opty­malizację produkcji malin deserowych, stąd wiele doświadczeń i wdrożeń, m.in. założenie plantacji odmiany'Polana'z sadzonek doniczkowanych. Kolejne doświadczenie z uprawą założoną z tego typu materiału pokazało, jak przyspieszone jest wejście plantacji

w pełnię owocowania, gdy korzysta się z takich sadzonek. W tym roku udało się wreszcie zrealizować również dużą inwestycję, jaką było postawienie wysokiego, zblokowanego tunelu, który jest pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce. Uprawiane w nim maliny dobrze rozpoczęły wzrost, należy więc mieć nadzieję, że plon i jakość owoców z tegorocznych zbiorów, które prowadzono w czasie ekstremalnie wysokich temperatur, będą zadowalające.

Projekt Malinowe Factory pokazał coś jeszcze - kierunek zmian, w jakim powinni podążać Ci, którzy chcą dalej zarabiać na produkcji malin. W przypadku malin deserowych niewątpliwie koniecznością jest uprawa w tunelach i wybór odpowiednich odmian. Których? Takich, jakich oczekują konkretni odbiorcy. W przypadku upraw polowych rację bytu będą miały tylko te plan tacje, które będą należycie prowadzone i zapewnią wysokie plony owoców w klasie ekstra, co sprawi, że można będzie je sprzedać po opłacalnych cenach. Cenne będzie również po­siadanie stosowanych certyfikatów potwierdzających jakość owoców, jak chociażby GlobalG.A.P.

W czasie czterech lat (2015-2018) trwania projektu Malinowe Factory udało się zrealizować wiele ścisłych doświadczeń z za­stosowaniem nowych środków ochrony roślin oraz nawozów i biostymulatorów, przeznaczonych do uprawy malin. Większość ich wyników oraz prowadzone wdrożenia mogli Państwo poznać uczestnicząc w organizowanych w czerwcu i sierpniu warsztatach lub śledząc poświęconą projektowi stronę www.malinowefactory. pl. W realizację wszystkich doświadczeń, a także szkoleń zaanga­żowało się wiele firm - sponsorów. Bez ich wkładu finansowego nie byłoby możliwe prowadzenie projektu na tak dużą skalę. Za tę pomoc serdecznie im dziękujemy w imieniu plantatorów odwiedzających kwatery doświadczalne Malinowego Factory oraz organizatorów projektu, firm Hortus Media oraz Horti Team.

Wiele osób zadaje nam pytanie, czy po tak trudnym dla producentów malin sezonie nadal w Karczmiskach będą prowa­dzone doświadczenia w tej uprawie. Naszym zdaniem, potrzebna jest kontynuacja projektu, choć może w nieco innej formule niż dotychczas. Uważamy, że warto dalej rozwijać doświadczenia związane z uprawą malin oraz pokazywać nowości z zakresu produkcji deserowych owoców wysokiej jakości, gdyż na takie jest cały czas zapotrzebowanie.

W treści

Uprawa odmian maliny powtarzających owocowanie na zbiór podwójny w cyklu czteroletnim

Zmiany w technologii uprawy gruntowej malin powtarzających owocowanie

Choroby grzybowe i szkodniki występujące na malinie