Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agencja Promocji Zieleni
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Wiesław Szydło
  • Wydawca, rok wydania: Agencja Promocji Zieleni, 2018
  • Liczba stron : 133
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-936695-1-6
  • egz.
  • 23,90 zł

Praktyczne aspekty produkcji szkółkarskiej, rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych, uprawy pojemnikowe.

„Szkółkarstwo ozdobne - wybrane zagadnienia" (wydanie trzecie) jest książką skierowaną do osób zainteresowanych rozmnażaniem oraz produkcją drzew i krzewów ozdobnych. Ostatnie publikacje, poświęcone tej tematyce w sposób całościowy, pochodzą z lat osiemdziesiątych i są aktualne już tylko w zakresie dotyczącym tradycyjnej i mniej skomplikowanej uprawy gruntowej. Brak jest na­tomiast całościowych informacji dotyczących pro­wadzenia najważniejszego obecnie działu szkółkarstwa, jakim są uprawy pojemnikowe, dlatego właśnie im poświęcono największą uwagę. Na rynku można obecnie spotkać liczne publikacje dotyczące rozmnażania drzew i krzewów ozdob­nych, dlatego ta część niniejszej książki zawiera tylko metody rozmnażania najczęściej stosowane w praktyce (w tym wydaniu dodano kilkanaście nowych rodzajów roślin a wiele informacji posze­rzono). W innych rozdziałach również zwrócono szczególną uwagę na praktyczne aspekty produk­cji szkółkarskiej.

W tym wydaniu szczególnie szeroko został potrakto­wany rozdział dotyczący trudnego zagadnienia walki z chwastami, uzupełniony o liczne przykłady za­stosowania herbicydów w innych krajach. Poszerzeniu uległ także rozdział dotyczący ochrony ro­ślin szkółkarskich.

Książka ta powinna stać się cennym uzupełnie­niem wiedzy osób zainteresowanych produkcją szkółkarską, a także uczniów ogrodniczych szkół średnich oraz studentów akademii rolniczych.

 

HISTORIA, STAN AKTUALNY l PERSPEKTYWY ROZWOJU SZKÓŁKARSTWA OZDOBNEGO W POLSCE

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE METODY ROZMNAŻANIA DRZEW l KRZEWÓW OZDOBNYCH

Rozmnażanie generatywne

Rozmnażanie wegetatywne

Rozmnażanie przez odkłady   

Odkłady pionowe (kopczykowanie)

Odkłady poziome

Rozmnażanie przez sadzonki

Terminy sadzonkowania

Sporządzanie sadzonek

Zastosowanie egzogennych auksyn do ukorzeniania sadzonek

Warunki ukorzeniania sadzonek

Rozmnażanie przez szczepienie

Kultury tkankowe

ROZMNAŻANIE WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW l KRZEWÓW OZDOBNYCH

Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych

Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych

WYBÓR TERENU POD SZKÓŁKĘ

Region Polski

Ukształtowanie terenu

Rodzaj gleby

Źródła wody

Lokalizacja w stosunku do rynków zbytu

Kształt terenu

RODZAJE SZKÓŁEK

PROWADZENIE SZKÓŁKI POJEMNIKOWEJ

Pojemniki do produkcji szkółkarskiej

Multipoty (wielodoniczki)

Pojemniki foliowe

Doniczki plastikowe

Pojemniki ekologiczne

Arbokontenery

Podłoża

Sposoby nawadniania

Deszczownie

Nawadnianie kropelkowe

Nawadnianie podsiąkowe

System zalewowy

Nawadnianie przy pomocy mat podsiąkowych

Zagony piaskowe

Ramiona podlewające

Nawożenie

Nawożenie płynne

Nawożenie nawozami „tradycyjnymi"

Nawożenie nawozami o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych

Zimowanie

Ochrona przed przymrozkam

Cięcie i formowanie materiału szkółkarskiego

Metoda „pot in pot" (doniczka w doniczce)

Sadzenie roślin do pojemników

OCHRONA SZKÓŁEK

Odchwaszczanie

Produkty do rozsypywania

Krążki, nakładki

Herbicydy

Preparaty doglebowe

Preparaty o działaniu dolistnym  

Zwalczanie uciążliwych chwastów

Zwalczanie chwastów w warunkach specyficznych

Preparaty doglebowe stosowane przed rozwojem drzew i krzewów ozdobnych

Preparaty dolistne stosowane w trakcie wzrostu drzew i krzewów ozdobnych

Zwalczanie najczęściej występujących szkodników

Roztocza - przędziorki i szpecicie

Czerwce

Mszyce

Opuchlaki

Chrabąszcz majowy i gatunki pokrewne

Gąsienice zjadające igły i liście

Nicienie - węgorki

Ślimaki

Gryzonie

Zwalczanie najczęściej występujących chorób

Choroby siewek i sadzonek

Mączniak prawdziwy

Rdze

Fytoftorozy

Plamistości liści

Werticiliozy

Zamieranie pędów drzew i krzewów iglastych Choroby powodowane przez bakterie

Guzowatość korzeni

Bakteriozy części nadziemnej

Choroby nieinfekcyjne

 Pękanie podstawy pędów głównych

Jesienne opadanie igieł i łusek

Uszkodzenia powodowane przez psi mocz

Uszkodzenia słoneczne

DOBÓR GATUNKÓW l ODMIAN DRZEW l KRZEWÓW OZDOBNYCH POLECANYCH DO UPRAWY W POLSKICH SZKÓŁKACH

BIBLIOGRAFIA l LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA