Marka własna gospodarstwa pasiecznego

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: BEE & HONEY
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Maciej Winiarski
  • Wydawca, rok wydania: BEE & HONEY, 2014
  • Liczba stron : 128
  • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-934875-9-2
  • egz.
  • 22,90 zł
Książka radzi jak powinno prowadzić się promocję gospodarstwa pasiecznego, dotyczy marketingu w pszczelarstwie oraz jego wszystkich produktów: miodu, pyłku.

Podstawowym celem tej książki jest chęć zwrócenia uwagi czytelników - pszczela­rzy oraz specjalistów marke­tingu w przedsiębiorstwach działających na rynku miodu na wciąż niedoceniane znaczenie mar­ki gospodarstwa pasiecznego na wielkość sprzedaży miodu.

Autor pragnie zwrócić uwagę na fakt, że podstawowe zasady tworzenia marki zasadniczo są dla wszystkich działających na rynku miodu takie same, książka jest więc napisana również z my­ślą o specjalistach marketingu przedsiębiorstw „miodowych" Szczególnie może być pomocna dla właścicieli małych i śred­nich przedsiębiorstw, które w większości przypad­ków są dopiero na początku drogi tworzenia marki i umie­jętnego wykorzystywania jej dla polepszenia wyników eko­nomicznych.

Tworzenie mar­ki gospodarstwa pasiecznego nie jest aktem jednorazowym, lecz wręcz przeciwnie - podob­nie jak ogrodnik, aby otrzymać piękne róże, musi on nie tylko zasadzić te rośliny, ale również podlewać, przycinać i nawozić je - jednym słowem: cały czas pielęgnować swoje róże. Tak samo - jeżeli nie bardziej jesz­cze - musi postępować pszcze­larz, aby stworzyć silną, własną markę.

Dbałość o szczegóły autora, praktyczne przykłady wzięte z szeroko rozumianego rynku spożywczego oraz odwoływanie się do przykładów z własnego gospodarstwa pasiecznego, sprawiają, że książka ta nie nuży, pomimo że zmusza do myślenia. Również trafne wyprowadzenie odniesień historycznych sprawia, że „Marka własna gospodarstwa pasiecznego" jest książką po prostu ciekawą. Równocześnie autor nie chce być gołosłowny i zabezpiecza Czytelnika w bogate źródła, co w sposób znaczący uwiarygodnia fabułę książki. Poprzez tę publikację Maciej Winiarski pragnie zarazić swoim entuzjazmem i zainspirować każdego Czytelnika do pracy nad własną marką gospodarstwa pszczelarskiego. 

 

Spis treści

1. Od autora 6

2. Zdefiniowanie pojęcia marki 10

Pojawienie się pojęcia marki 10

Cykl życia produktu i segmentacja rynku 13

Marka firmy i marka produktu 17

Przykłady dobrych marek spożywczych 22

3. Wpływ marki na wartość sprzedaży produktu lub usługi 28

Marka i znak towarowy 28

Proces tworzenia marki gospodarstwa pasiecznego 37

4. Charakterystyka współczesnych marek 53

Nowe podejście do brandu 53

Unikalność produktu 58

Banderole 61

Etykiety 62

Słoiki i opakowania na miód  64

Identyfikacja konsumenta z daną marką 66

Poszerzanie marki 71

Zarządzanie marką  73

Marki na rynku miodu w Polsce i analiza sytuacji kryzysowych 75

Kredyt towarowy 83

Zatory płatnicze 88

Upadłości - barometr polskiej gospodarki 90

Podejście do sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie pszczelarskim i w gospodarstwie pasiecznym 91

Idealna marka na rynku miodu 98

5. Szansę i zagrożenia dla rodzimych marek pszczelarskich 102

Trudności w przepływach środkom finansowych - opis stanu 102

Wpływ polityki państwa na rozwój rodzimych brandów 108

Próba prognozy rozwoju marek pszczelarskich 116

Zakończenie 123

Źródła 126

Tytuł

Marka własna gospodarstwa pasiecznego

Autor

Maciej Winiarski

Wydawca

Bee & Honey

Rok wydania

2014

Liczba stron

128

Wymiary

150 x 210 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-934875-9-2