Nowoczesna koncepcja ekologistyki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: DIFIN, 2021
  • Liczba stron : 278
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-66491-30-4
  • egz.
  • 60,90 zł
Książka skupia się na współczesnych kierunkach i rozwiązaniach związanych z ekologistyką. Wiele miejsca poświęcono problemowi bezpieczeństwa systemów logistycznych i zagrożeniom naturalnym związanym ze środowiskiem. Zaprezentowano rozwiązania teoretyczne, które warto wdrożyć w zarządzaniu procesami w ekologistce. Do nich zaliczono między innymi systemy informatyczne, automatyczną identyfikację, systemy zarządzania środowiskowego, Lean Management, kalkulację kosztów. Na uwagę zasługuje obszar związany z ekologią w magazynach, w których opisano takie problemy jak: idea zrównoważonego budownictwa, energooszczędne zarządzanie budynkiem, certyfikacja ekologiczna.

Książka zawiera wiele trendów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju usług logistycznych, gospodarki w obiegu zamkniętym, „czystszej produkcji”, minimalizacji odpadów, edukacji społeczeństwa w sprawach rozwoju. Scharakteryzowano problemy Internetu rzeczy, inteligentnego zarządzania odpadami. Książka jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ została stworzona poprzez analizę procesów ekologistycznych i bieżącą współpracę z przedsiębiorstwami, które wykorzystują w praktyce już stosowane rozwiązania.
 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota ekologistyki

1.1. Pojęcie i funkcje ekologistyki
1.2. Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemów ekologistycznych
1.3. Zielona logistyka
1.4. Gospodarka o obiegu zamkniętym
1.5. Wskaźniki i mierniki w ekologistyce

Rozdział 2. Zagrożenia ekologiczne

2.1. System bezpieczeństwa środowiska naturalnego
2.2. Klasyfikacja zagrożeń ekologicznych
2.3. Ryzyko a zagrożenia ekologiczne

Rozdział 3. Gospodarka odpadami w ekologistyce

3.1. Odpady w liczbach
3.2. Charakterystyka wybranych odpadów
3.3. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami, ich optymalizacja
3.4. Zarządzanie magazynowaniem odpadów
3.5. Kalkulacja kosztów w ekologistyce

Rozdział 4. Ekologistyka w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi

4.1. Odpady niebezpieczne, charakterystyka, istota
4.2. Aspekty prawne przy gospodarowaniu odpadami  niebezpiecznymi
4.3. Transport odpadów niebezpiecznych

Rozdział 5. Opakowania w logistyce i ekologistyce

5.1. Funkcje opakowań i ich rodzaje
5.2. Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
5.3. Innowacyjne opakowania w branży spożywczej
5.4. System wspomagający dobór opakowań

Rozdział 6. Systemy informatyczne w ekologistyce

6.1. Istota logistycznego systemu informacyjnego dla potrzeb ekologistyki
6.2. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
6.3. Telematyka w bezpieczeństwie procesów transportowych
6.4. Automatyczna identyfikacja
6.5. Sieci do monitoringu w ekologistyce
6.6. Wybrane technologie wspierające i integrujące przepływ informacji
6.7. Wybrane nowe rozwiązania w informatyce wykorzystywane w ekologistyce
6.8. Gospodarka odpadami z użyciem aplikacji mobilnych

Rozdział 7. Narzędzia w ekologistyce


7.1. Istota „czystszej produkcji”
7.2. Minimalizacja odpadów
7.3. System zarządzania środowiskowego

Rozdział 8. Ekologia w magazynach


8.1. Idea zrównoważonego budownictwa
8.2. Metody energooszczędnego zarządzania budynkiem
8.3. Certyfikacja ekologiczna

Rozdział 9. Przemysł 4.0 a ekologistyka

9.1. Wprowadzenie do Internetu rzeczy
9.2. Przemysł 4.0 a współczesna logistyka
9.3. Inteligentne zarządzanie odpadami

Bibliografia
Wykaz załączników