Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Wiesław Pływaczewski
  • Wydawca, rok wydania: DIFIN, 2020
  • Liczba stron : 200
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-8085-400-0
  • egz.
  • 45,90 zł
Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do ustanawiania, funkcjonowania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej (ograniczenia) form ochrony przyrody: obszarowej, obiektowej i gatunkowej. Druga część opisuje aspekty ekokryminologiczne przeciwdziałania wprowadzaniu oraz rozpowszechnianiu gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt czyli nowoczesne podejście do tejże problematyki w ramach tzw. zielonej kryminologii. Trzecia część natomiast zawiera odpowiedzialność karną i aspekty kryminologiczne w stosunku do środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wykroczeń i przestępstw wymierzonych przeciwko elementom tego środowiska.
 

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Administracyjnoprawna ochrona środowiska przyrodniczego
Elżbieta ZĘBEK

1.1. Znaczenie zasobów i walorów przyrodniczych dla środowiska i człowieka
1.1.1. Rola zasobów i walorów przyrodniczych w funkcjonowaniu ekosystemów naturalnych
1.1.2. Znaczenie zasobów i walorów przyrodniczych w aspekcie gospodarczym
1.1.3. Znaczenie zasobów i walorów przyrodniczych w aspekcie prawnym
1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej
1.2.1. Ochrona środowiska przyrodniczego w prawie międzynarodowym
1.2.2. Ochrona walorów i zasobów przyrodniczych w prawie Unii Europejskiej
1.3. Ochrona środowiska przyrodniczego w prawie krajowym
1.3.1. Ochrona obszarowa
1.3.2. Ochrona obiektowa
1.3.3. Ochrona gatunkowa

Rozdział 2. Kryminologia wobec problemu gatunków inwazyjnych
Wiesław PŁYWACZEWSKI

2.1. Gatunki inwazyjne jako obszar zainteresowań badawczych ekokryminologii
2.2. Zagadnienia definicyjne
2.3. Problem obcych gatunków inwazyjnych z perspektywy zielonej kryminologii (green criminology)
2.4. Formy oraz sposoby rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych
2.5. Dorobek prawny i organizacyjny w zakresie przeciwdziałania dyspersji obcych gatunków inwazyjnych
2.6. Wybrane przykłady rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych w Polsce i na świecie
2.7. Przeciwdziałanie ekspansji obcych gatunków inwazyjnych

Rozdział 3. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku – wybrane zagadnienia
Joanna NARODOWSKA

3.1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
3.1.1. Kodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku
3.1.2. Kodeksowe wykroczenia przeciwko środowisku
3.1.3. Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku
3.2. Kryminologiczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku
3.2.1. Zielona kryminologia/ekokryminologia
3.2.2. Zielona wiktymologia
3.2.3. Zbrodnia ekologiczna
3.2.4. Przeciwdziałanie przestępczości przeciwko środowisku

Zakończenie
Bibliografia