Cytologia psa i kota Kolorowy atlas z interpretacją wyników

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: R.E. Raskin, D.J. Meyer
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2013
  • Liczba stron : 250
  • Oprawa i wymiary: twarda, 230 x 315 mm
  • ISBN: 978-83-7609-871-5
  • egz.
  • 160,90 zł

Cytologia psa i kota to praktyczny i łatwy w użyciu przewodnik po badaniach cytopatologicznych zwierząt domowych

Praktyczny i łatwy w użyciu przewodnik po badaniach cytopatologicznych

Przystępny podręcznik do nauki dla przyszłych lekarzy praktyków oraz dla już praktykujących lekarzy weterynarii chcących pogłębić swoją wiedzę zawodową

Drugie narzędzie – obok mikroskopu – umożliwiające poprawną ocenę cytologiczną

W podręczniku m.in.:

wytyczne dotyczące pobierania i prawidłowego postępowania z materiałem cytologicznym

metody i techniki stosowane w ocenie cytologicznej

interpretacja wyników cytologicznych

tabele, krótkie opisy i zdjęcia preparatów cytologicznych

logiczna i spójna struktura tekstu

oraz szczegółowe informacje dotyczące:

badania cytologicznego skóry, tkanki podskórnej oraz narządów limfatycznych

oceny cytologicznej struktur układu oddechowego, płynów z jam ciała i układu moczowego

badania próbek cytologicznych pochodzących z jamy ustnej i przełyku

interpretacji wyników badania osadu moczu

cytologii jako przydatnego narzędzia diagnostycznego w ocenie schorzeń żeńskiego i męskiego układu rozrodczego

Spis treści

1. POZYSKIWANIE I PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁEM CYTOLOGICZNYM, 1

Ogólne wytyczne w pobieraniu materiału, 1

Wykorzystanie diagnostyki obrazowej do pobierania prób cytologicznych, 2

Postępowanie z próbami cytologicznymi, 4

Barwienia materiału, 8

Postępowanie zależne od miejsca biopsji, 10

Przesyłanie cytologicznych prób do referencyjnych laboratoriów, 13

2. GŁÓWNE KATEGORIE INTERPRETACJI CYTOLOGICZNEJ, 15

Tkanka prawidłowa lub rozrostowa, 15

Zmiany torbielowate, 15

Zapalenie lub naciek komórkowy, 16

Reakcja na uszkodzenie tkanek, 18

Nowotworzenie, 21

3. SKÓRA I TKANKA PODSKÓRNA, 27

Prawidłowy obraz cytologiczny

i histologiczny, 27

Nabłonek prawidłowy, 27

Zapalenie aseptyczne, 29

Zapalenie septyczne, 34

Inwazje pasożytnicze, 48

Nowotworzenie, 48

Reakcja na uszkodzenie tkanek, 75

4. UKŁAD LIMFATYCZNY, 81

Podstawowe kategorie badań cytologicznych

narządów limfatycznych, 81

Węzły chłonne, 81

Hematopoeza pozaszpikowa, 108

Artefakty cytologiczne, 108

Śledziona, 108

Grasica, 119

5. UKŁAD ODDECHOWY, 127

Jama nosowa, 127

Krtań, 144

Tchawica, oskrzela i płuca, 146

6. PŁYNY Z JAM CIAŁA, 177

Techniki pobierania płynów, 177

Postępowanie z próbkami, 178

Ocena laboratoryjna, 178

Prawidłowy obraz cytologiczny i hiperplazja (rozrost), 179

Ogólna klasyfikacja płynów z jam ciała, 180

Specyficzne rodzaje wysięków, 183

Wysięki osierdziowe, 195

Testy dodatkowe, 197

7. JAMA USTNA I PRZEŁYK, 199

Jama ustna, 199

Przełyk, 202

8. UKŁAD MOCZOWY, 209

Anatomia i histologia, 209

Specjalistyczne techniki pobierania próbek, 210

Prawidłowa cytologia nerek, 211

Zmiany nienowotworowe i łagodne dróg moczowych, 211

Nowotwory, 214

9. BADANIE MIKROSKOPOWE OSADU MOCZU, 221

10. UKŁAD PŁCIOWY, 237

Układ płciowy żeński: gruczoł sutkowy, jajniki, macica i pochwa, 237

Męski układ rozrodczy: prostata i jądra, 258

Skorowidz, 273

Tytuł

Cytologia psa i kota. Kolorowy atlas z interpretacją wyników

Autor

R.E. Raskin, D.J. Meyer

Wydawca

Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.

Rok wydania

2013

Liczba stron

250

Wymiary

230 x 315 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7609-871-5