Diagnostyka dermatologiczna psów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Maite Verde Arribas
  • Wydawca, rok wydania: Edra, 2019
  • Liczba stron : 160
  • Oprawa i wymiary: twarda, 210 x 275 mm
  • ISBN: 978-83-66067-97-4
  • egz.
  • 109,90 zł

Podręcznik pomocny w analizie zmian skórnych i chorób dermatologicznych psów i kotów.

Leczenie chorób skóry może być frustrujące. Znajomość wszystkich diagnoz różnicowych dla każdej zmiany skórnej jest niełatwą, lecz niezbędną umiejętnością wymaganą do opracowania efektywnego planu diagnostycznego. Zrozumienie konkretnej choroby i związanych z nią zaburzeń, procesów oraz wzorców klinicznych pomaga w ustaleniu rozpoznania i odpowiednim leczeniu pacjenta. Dr Verde umiejętnie przed-stawia w niniejszej książce podejście oparte na obrazie klinicznym, pomocne w diagnozowaniu pacjentów z chorobami skóry, Jej rozległa wiedza kliniczna i doświadczenie w nauczaniu pozwoliły opracować niezwykle przydatne, logiczne podejście do diagnostyki najbardziej rozpowszechnionych chorób skóry. Przedstawione zagadnienia obejmują wyłysienia, łojotok, świąd i wiele innych.

W pierwszym rozdziale autorka wprowadza pojęcie wzorca klinicznego zmian skórnych oraz omawia zagadnienie tworzenia list diagnoz różnicowych i wyboru najbardziej przydatnych badań laboratoryjnych. Drugi rozdział dokładniej opisuje poszczególne wzorce kliniczne zmian skórnych i w pomysłowy sposób koreluje je z procesami patologicznymi oraz objawami klinicznymi. Podczas lektury tej części czytelnik z pewnością niejeden raz stwierdzi, że informacje układają się w logiczną całość.

Wiele wspaniałych zdjęć, tabel i rycin doskonale uzupełnia informacje zawarte w książce. W rezultacie powstał podręcznik prezentujący nowe podejście, którego celem jest przedstawienie łańcucha logicznych kroków diagnostycznych prowadzących do ustalenia ostatecznego rozpoznania.

Większość lekarzy weterynarii zajmujących się medycyną ogólną codziennie styka się z przypadkami różnego typu schorzeń. Choroby skóry są bardzo częstymi powodami konsultacji w gabinecie weterynaryjnym. Stanową 15-25% przypadków w praktyce lekarza małych zwierząt.

Klinicyści potrzebują więc narzędzia, które pozwoli im w prawidłowy sposób przeprowadzić pełen proces diagnostyczny, rozpoczynający się od momentu pojawienia się pacjenta w gabinecie, Z tego powodu niniejszą książkę starałam się napisać tak, aby czytelnik mógł uczyć się dermatologii, stosując w praktyce zawarte w niej zasady i protokoły.

Przedstawione podejście opiera się na głębokim przekonaniu, że najprostsza, i najbardziej logiczną drogą do diagnozowania konkretnych przypadków chorób skóry jest obserwacja kliniczna pacjenta, wyglądu i rozmieszczenia dominujących zmian skórnych oraz przyporządkowanie uzyskanych informacji do jednego ze wzorców klinicznych. Analizując wykaz możliwych przyczyn występowania konkretnego wzorca, można na podstawie wywiadu i historii choroby stworzyć listę najbardziej prawdopodobnych diagnoz różnicowych. Jeżeli dodatkowo wybierze się odpowiednie badania diagnostyczne oraz ustali prawidłową kolejność ich wykonania, wówczas z dużym prawdopodobieństwem nawet lekarzowi niedysponującemu dogłębna, wiedzą z dziedziny dermatologii weterynaryjnej uda się ustalić ostateczne rozpoznanie u większości pacjentów ze zmianami skóry.

Dwa pierwsze rozdziały dostarczają ogólnej wiedzy potrzebnej do postawienia diagnozy w oparciu o wzorce kliniczne zmian skórnych. Opisano w nich także ogólne cechy reakcji skóry na czynniki chorobotwórcze i cechy charakterystyczne wzorców klinicznych będących wynikiem działania tych czynników.

Kolejnych pięć rozdziałów poświęcono najczęściej występującym wzorcom klinicznym zmian skórnych: wyłysieniom wieloogniskowym, wyłysieniom uogólnionym, zmianom z łuszczeniem/strupieniem i łojotokiem, zmianom nadżerkowo-wrzodziejącym oraz zmianom grudkowo-krostowym i pęcherzykowym. Ostatni rozdział dotyczy diagnostyki świądu.

Książkę napisałam w taki sposób, aby czytelnik mógł nauczyć się metodycznego podejścia do diagnostyki zmian skórnych u psów. Podręcznik odpowiada formatem małemu atlasowi dermatologii psów, a publikacja zawiera ponad 300 zdjęć uzupełniających tekst.

W niniejszej publikacji odnajdziesz podpowiedzi, jak krok po kroku analizować wzorce zmian skórnych, i przekonasz się, dlaczego droga na skróty, która może prowadzić do błędnej diagnozy, jest niedopuszczalna. 

Z Przedmowy redaktora naukowego wydania polskiego

Joanny Karaś-Tęczy

 

W treści

Diagnoza na podstawie wzorców klinicznych zmian skórnych

Definicja wzorców klinicznych zmian skórnych

Wyłysienia ogniskowe lub wieloogniskowe

Wyłysienia symetryczne (miejscowe lub uogólnione)

Zmiany z łuszczeniem/ strupieniem i łojotokiem

Zmiany nadżerkowo-wrzodziejące

Zmiany grudkowo-krostowe i pęcherzykowe

Świąd