Diagnostyka kliniczna zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: W. Baumgartner, red. J. Twardoń
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2020, wydanie drugie
  • Liczba stron : 552
  • Oprawa i wymiary: twarda, 195 x 270 mm
  • ISBN: 978-83-66548-03-9
  • egz.
  • 129,90 zł

Badanie kliniczne wielu gatunków zwierząt, również egzotycznych, badanie andrologiczne, położnicze, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, neurologiczne i wiele innych, diagnostyka laboratoryjna krwi, moczu, mazi stawowej, płynu mózgowo-rdzeniowego, inwazyjne i nieinwazyjne metody diagnostyczne, zagadnienia związane z hodowlą i utrzymaniem zwierząt

Drugie polskie wydanie Diagnostyki klinicznej zwierząt jest tłumaczeniem 9 edycji w języku niemieckim opracowanej przez Waltera Baumgartnera i Thomasa Wittka. Publikacja ta zawiera zaktualizowane i rozszerzone wiadomości wzbogacone 330 zdjęciami i rycinami. Do opracowania tego wydania zaproszono wielu nowych, wybitnych autorów, będących naukowcami ze znanych europejskich ośrodków akademickich, których wiedza oparta jest na doświadczeniach płynących z pracy z pacjentami.

Ta pozycja wydawnicza, podobnie jak poprzednie, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko weterynaryjne. Autorzy skondensowali i przedstawili swoją cenną wiedzę dotyczącą diagnostyki weterynaryjnej, zarówno naukową, jak i praktyczną, skupiając się na spektrum i metodach badania klinicznego pacjentów, co ułatwia postawienie kompleksowej diagnozy medycznej. Książka została napisana w komunikatywnym stylu, w przejrzysty sposób, co umożliwia Czytelnikowi - studentowi lub lekarzowi weterynarii - wybór najwłaściwszej metody badania klinicznego spośród wielu procedur proponowanych przez Autorów.

Ponownie przedstawiono graficzne symbole różnych gatunków zwierząt, ułatwiając tym samym posługiwanie się materiałem zawartym w podręczniku. Przejrzysty układ rozdziałów i graficzne wyeksponowanie akapitów wspomagają posługiwanie się tekstem i szybkie odnalezienie zagadnień interesujących Czytelnika.

Prezentowana publikacja charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym oraz metodycznym i jest na polskim rynku wydawniczym bardzo ważną pozycją. W imieniu wszystkich Autorów niniejszego podręcznika, pragnę gorąco go zarekomendować szeroko pojętemu środowisku weterynaryjnemu, w tym nauczycielom akademickim, studentom oraz lekarzom weterynarii wykonującym ten wspaniały i odpowiedzialny zawód. Będzie służyć każdemu z nas podczas wykonywania obowiązków lekarsko-weterynaryjnych.

prof. dr hab. Jan Twardoń

 

Przedmowa do wydania 9

Klinische Propädeutik der Haus- und Heimtiere ukazuje się już jako wydanie 9. Zostało ono na nowo gruntownie opracowane, aby udostępnić czytelnikom książkę, z  której studenci i  studentki medycyny weterynaryjnej mogą się dokładnie nauczyć diagnostyki klinicznej, ale która może być wciąż używana także przez doświadczonych klinicystów i  klinicystki, jako odniesienie. Zachowano warunek, że dokładne badanie kliniczne stanowi podstawę ustalania rozpoznania; jednak tam, gdzie było to wskazane, uwzględniono nowe techniki badania i dodano wskazówki odnośnie do pogłębionych metod. Do projektu tworzenia nowego opracowania tekstu oprócz sprawdzonych autorów udało się pozyskać szereg nowych specjalistów. Ponad-to zwiększyła się liczba redaktorów.

Istotną dla nas kwestią było ukształtowanie książki jeszcze bardziej instruktywnie. Z tego powodu niektóre fragmenty tekstu zostały skrócone, a ryciny są teraz kolorowe. Ponadto dodano wiele nowych ilustracji.

Laxenburg i Wiedeń, maj 2017

Walter Baumgartner i Thomas Wittek

W treści

Podstawy

Wprowadzenie

Objawy i rozpoznanie

Ogólne wiadomości dotyczące przebiegu badania klinicznego

Postępowanie w czasie badania oraz poskramianie

Konie

Bydło

Małe przeżuwacze

Wielbłądowate Nowego Świata

Świnie

Psy i koty

Zwierzęta domowe

Ptaki

Gady i płazy

Opisy zwierząt

Konie

Bydło

Owce

Kozy

Wielbłądowate Nowego Świata

Świnie

Psy i koty

Gryzonie

Ptaki

Gady i płazy

Przebieg ogólnego badania klinicznego

Ogólne badanie kliniczne

Wywiad

Zachowanie ogólne

Postawa ciała

Stan odżywienia

Badanie skóry, okrywy włosowej/upierzenia i wytworów rogowych

Wewnętrzna temperatura ciała

Tętno

Badanie głowy

Badanie okolicy szyjnej

Badanie klatki piersiowej

Oglądanie brzucha

Układ moczowy

Badanie narządów płciowych

Badanie gruczołu mlekowego

Metody obrazowania u ptaków

Opieka nad stadem

Wywiad

Higiena środowiska i utrzymanie

Badanie ogólne

Przebieg badań szczegółowych

Przebieg badania ortopedycznego

Dane dotyczące zwierzęcia

Wywiad

Oglądanie zwierzęcia w spoczynku

Oglądanie zwierzęcia w ruchu

Próby prowokacyjne

Oglądanie i omacywanie kończyn

Badanie kończyny piersiowej

Badanie kończyny miednicznej

Badanie rektalne przy wskazaniach ortopedycznych

Badanie kręgosłupa

Badanie ran

Dodatkowe metody badań

Badanie neurologiczne

Opis i wywiad

Badanie ogólne

Zachowanie spontaniczne i odruchowe

Badanie czaszki i kręgosłupa

Ocena postawy i chodu

Funkcje nerwów czaszkowych

Reakcje postawy i stawiania (testy czucia głębokiego)

Odruchy rdzeniowe

Czucie bólu

Badanie podczas użytkowania

Pobieranie karmy i wody, oddawanie kału i moczu

Szczególne badania

Zestawienie wyników

Częste choroby OUN u zwierząt użytkowych

Badanie ginekologiczne

Cele badania ginekologicznego

Sprawdzenie zachowania płciowego

Specjalne badanie ginekologiczne

Rozpoznawanie ciąży

Badanie gruczołu mlekowego

Badanie położnicze

Przebieg porodu i jego etapy

Wywiad

Badanie ogólne

Badanie położnicze

Poporodowa opieka nad noworodkiem

Badanie andrologiczne

Wywiad

Opis zwierzęcia

Badanie ogólne

Specjalne badanie andrologiczne

Badanie oftalmologiczne

Narzędzia badawcze i środki pomocnicze

Tok badania oczu

Pobieranie prób, badania laboratoryjne i podawanie leków

Pobieranie prób, badania laboratoryjne i inwazyjne metody diagnostyczne

Badania laboratoryjne ogólnie

Badanie krwi

Badanie moczu

Badanie mazi stawowej

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie treści żwacza

Jałowe pobieranie prób mleka

Badanie cytologiczne/cytodiagnostyka

Znieczulenia miejscowe

Pozostałe inwazyjne metody diagnostyczne

Stosowanie środków leczniczych i diagnostycznych

Stosowanie doustne

Iniekcje

Rodzaje stosowania miejscowego

Skorowidz