Technik weterynarii - praktyka kliniczna

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Margi Sirois
  • Wydawca, rok wydania: Edra, 2021
  • Liczba stron : 498
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 270 mm
  • ISBN: 978-83-66548-91-6
  • egz.
  • 139,00 zł

Pomoc weterynaryjna pełni kluczową rolę w pracy lecznicy weterynaryjnej. Wykształcony technik pomaga i zwiększa możliwości lekarza weterynarii w opiece nad powierzonymi mu pacjentami. Technicy weterynarii mogą również uczestniczyć w biznesowych aspektach życia lecznicy weterynaryjnej, często ściśle współpracując także z kadrą zarządzającą lecznicą. Myślą przewodnią przy tworzeniu tej książki była chęć pomocy technikom weterynarii w przyswojeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do asystowania lekarzom weterynarii przy opiekowaniu się zwierzętami, a także przekazanie umiejętności potrzebnych do udziału w sprawnie działającym przedsiębiorstwie, czyli biznesowej stronie funkcjonowania praktyki weterynaryjnej.

Technik weterynarii pracuje najefektywniej, gdy dobrze rozumie podział obowiązków w lecznicy i zna rolę, jaką odgrywa każdy z członków personelu weterynaryjnego. Takie informacje znajdują się w każdym z rozdziałów tej książki.

Wszystkie rozdziały zaczynają się od wymienienia założeń dydaktycznych, wyszczególnienia zawartości danego rozdziału oraz najważniejszych pojęć. W tekście każdego z rozdziałów wyróżnione są ramki, podkreślające najistotniejsze punkty i dostarczające praktycznych rad. Lista zalecanego piśmiennictwa stanowi odniesienie do innych źródeł informacji na dany temat. W książce zamieszczono też omówienia krok po kroku wszystkich najczęściej wykonywanych zabiegów, aby nauczyć Czytelnika umiejętności, jakich oczekuje się od technika weterynarii. Tekst wzbogacają liczne ryciny, a w tabelach zamieszczono zestawienia zbiorcze najważniejszych informacji, stanowiące cenny materiał źródłowy.

Margi Sirois

 

Technik weterynarii powinien być osobą wrażliwą na krzywdę oraz cierpienie zwierząt, cechować się empatią oraz mieć świadomość, że znaczna część jego pracy to praca z ludźmi. Zawód ten wpisuje się w dziedzinę nauk medycznych i rozwija się bardzo dynamicznie, wymaga więc ustawicznego dokształcania. Z tego powodu technik weterynarii powinien dążyć do poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, a niniejszy podręcznik jest do tego idealnym narzędziem. W zrozumiały sposób przedstawia procedury kliniczne, laboratoryjne i radiograficzne, które powinny być stosowane w lecznicach małych i dużych zwierząt. Dużo uwagi poświęcono relacjom z opiekunami zwierząt i kwestiom behawioryzmu. Nie zabrakło również rozdziału o anatomii i fizjologii. Dodatkową wartością są rozdziały traktujące o pielęgnacji i hodowli dużych zwierząt, zwierząt egzotycznych oraz drobiu.

Cała książka utrzymana jest w konwencji przekazywania wiedzy praktycznej, która będzie stosowana na co dzień, a zaktualizowana treść odzwierciedla najnowsze postępy w procedurach opieki weterynaryjnej.

Cieszę się, że mogłem przyczynić się do wydania tego podręcznika, ponieważ dotychczas nie było takiej pozycji na polskim rynku. Mam nadzieję, że Technik weterynarii. Praktyka kliniczna stanie się pozycją obowiązkową na liście podręczników polecanych w szkołach kształcących techników weterynarii.

 

Spis treści

Przegląd zawodów w medycynie weterynaryjnej

Procedury biurowe i relacje z opiekunami zwierząt

Behawioryzm i poskramianie zwierząt

Hodowla i żywienie zwierząt

Opieka nad zwierzęciem i umiejętności praktyczne technika weterynarii

Anatomia i fizjologia

Farmakologia i farmacja

Znieczulanie i asystowanie do zabiegu chirurgicznego

Procedury laboratoryjne

Badania obrazowe

Opieka nad ptakami i zwierzętami egzotycznymi

Hodowla i dobrostan zwierząt gospodarskich