Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u psów i kotów

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Susan M. Taylor
 • Wydawca, rok wydania: Edra, 2019, wydanie 2 uzupełnione
 • Liczba stron : 262
 • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 270 mm
 • ISBN: 978-83-66067-80-6
 • egz.
 • 119,90 zł

Książkę i towarzyszące jej materiały multimedialne zapro­jektowano jako ilustrowany przewodnik zabiegów diagno­stycznych i klinicznych wykonywanych w praktyce wete­rynaryjnej leczenia małych zwierząt

Niezastąpiony ilustrowany przewodnik po najczęstszych zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych w praktyce weterynaryjnej lekarza małych zwierząt.

 • Ponad 900 fotografii i rysunków ułatwiających zrozumienie opisywanych procedur.
 • Materiały online, w tym ponad 60 filmów ukazujących praktyczne wykorzystanie informacji zawartych w książce.
 • Wydanie uzupełnione o nowe procedury, w tym nowy rozdział dotyczący szczegółowego badania neurologicznego.

 

Książkę tę i towarzyszące jej materiały multimedialne zapro­jektowano jako ilustrowany przewodnik zabiegów diagno­stycznych i klinicznych wykonywanych w praktyce wete­rynaryjnej leczenia małych zwierząt. Treść podręcznika jest podzielona według układów narządowych, co pozwala na szybkie znalezienie przez czytelnika odpowiedniego tematu, oraz zawiera opisy ponad stu zabiegów. Dla każdej podanej metody zostały wymienione wskazania i przeciwwskazania do jej wykonania oraz możliwe komplikacje.

Podstawą optymalnego przeprowadzenia danego zabiegu jest dobra znajomość anatomii zwierzęcia. Zdjęcia oraz ry­sunki pozwolą jeszcze lepiej zapoznać się z tym tematem. Ponadto dla każdej metody przygotowano ilustrowany prze­wodnik krok po kroku. Trudniejsze techniki przedstawiono również na stronie internetowej.

Niniejszy podręcznik został przygotowany dla studentów i techników weterynarii oraz jako pomoc dla praktykujących lekarzy z krótszym stażem. Drugie wydanie zawiera wszystkie techniki, które zawarto w pierwszej edycji (niektóre zostały zmodyfikowane), kilkanaście innych zabiegów oraz nowy rozdział dotyczący szczegółowego badania neurologicznego. Większość nowych procedur dodano na prośbę studentów, stażystów oraz rezydentów, z którymi pracowałam od czasu pierwszego wydania. Dołożyłam również wszelkich starań, aby wszystkie metody zostały opisane wystarczająco szczegó­łowo dla właściwego wykonania danego zabiegu.

Inspiracją do powstania zarówno pierwszego, jak i dru­giego wydania tej książki była chęć przygotowania materia łów z praktyki weterynaryjnej dla studentów, ale też dążenie do zmniejszenia liczby zabiegów na zwierzętach w celach de­monstracyjnych. Satysfakcjonujące było również obserwo­wać entuzjazm, z jakim młodzi adepci weterynarii korzystali z poprzedniej edycji, doskonaląc swoje umiejętności. Z pew­nością drugie wydanie prezentowanego przewodnika będzie jeszcze bardziej w tym pomocne.

Drugie polskie wydanie książki Susan M. Taylor Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u psów i kotów pojawia się, kiedy kolejne roczniki studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej opuszczają mury Uczelni i jako lekarze weterynarii chcą coraz pełniej realizować swoją wiedzę w praktyce. W niniejszej publikacji Autorka poszerzyła wiele rozdziałów, zaprezentowała nieobecne w poprzedniej edycji techniki, a co najważniejsze uzupełniła książkę o nowe zagadnienia.

Szczególnie istotne jest dodanie rozdziału „Badanie neurologiczne", gdyż w przystępnej, opatrzonej w ilustracje i fil-my formie przedstawia tak trudną kwestię, jaką jest przemyślane i pozwalające na lokalizację zmian badanie układu nerwowego.

Podobnie jak pierwsze wydanie, książka z pewnością znajdzie odbiorców nie tylko wśród zawsze głodnych wiedzy studentów, ale również wśród licznych lekarzy weterynarii praktyków. Jest tego ze wszechmiar warta.

Jak napisałem w przedmowie do pierwszego polskiego wydania, nic nie zastąpi doświadczenia. Ale najważniejsze jest, aby od samego początku opanować prawidłowe odruchy i działania oraz doskonalić je cały czas. W tym zakresie książka Susan M. Taylor jest niezastąpiona.

prof. dr hab. n. wet. Roman Lechowski

 

Spis treści

Pobieranie krwi żylnej

Pobieranie krwi tętniczej

Wykonywanie iniekcji

Techniki uzyskania dostępu naczyniowego

Zabiegi dermatologiczne

Badanie ucha

Zabiegi okulistyczne

Zabiegi dotyczące układu oddechowego

Nakłucie worka osierdziowego

Zabiegi dotyczące przewodu pokarmowego

Zabiegi dotyczące układu moczowego

Badanie cytologiczne wydzieliny z pochwy

Pobieranie szpiku kostnego

Nakłucie stawów

Badanie neurologiczne

Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie krzepliwości krwi

 

Spis zabiegów

Badanie gardła; Badanie i osłuchiwanie układu oddechowego ; Badanie jamy nosowej; Badanie jamy ustnej; Badanie krtani; Badanie lampą Wooda; Badanie neurologiczne; Badanie palpacyjnie i usuwanie zawartości zatok przyod bytowych; Badanie ucha; Badanie z użyciem taśmy samoprzylepnej; Barwienie fluoresceiną; Biopsja aspiracyjna płuca przez ścianę klatki Piersiowej; Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego; Biopsja cienkoigłowa w celu pozyskania komórek do badania cytologicznego; Biopsja rdzeniowa szpiku kostnego; Biopsja skóry; Bronchoskopowe płukanie oskrzeli i pęcherzyków płucnych; Cewnikowanie dróg moczowych - kot, samiec; Cewnikowanie dróg moczowych - pies, samica; Cewnikowanie dróg moczowych - pies, samiec; Cienkoigłowa biopsja aspiracyjna wątroby; Czas krwawienia z błony śluzowej policzka; Czas krzepnięcia po aktywacji; Diagnostyczne płukanie jamy otrzewnej (DPO); Iniekcje domięśniowe; Iniekcje dożylne; Iniekcje podskórne; Nakłucie jamy opłucnej; Nakłucie jamy otrzewnej; Nakłucie stawów; Nakłucie worka osierdziowego; Odkurzanie; Płukanie gruczołu krokowego; Płukanie przewodu nosowo-łzowego; Pobieranie krwi z tętnicy grzbietowej stopy; Pobieranie krwi z tętnicy udowej; Pobieranie krwi z żyły brzeżnej ucha; Pobieranie moczu przez nakłucie pęcherza moczowego; Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego; Pobieranie próbek z pochwy; Pobieranie wypłuczyn z tchawicy przez rurkę intubacyjną; Podawanie leków do worka spojówkowego; Posiew bakteriologiczny zawartości krost; Posiew z worka spojówkowego; Przezskórna biopsja wątroby; Przeztchawicze pobieranie wypłuczyn z tchawicy u dużych psów; Przeztchawicze pobieranie wypłuczyn z tchawicy u małych psów; Przeztchawicze pobieranie wypłuczyn z tchawicy - małe i duże psy; Przycinanie pazurów; Sondy odżywcze u noworodków; Test łzowy Schirmera; Wkłucie do żyły odpiszczelowej; Wkłucie do żyły odpromieniowej; Wkłucie do żyły odstrzałkowej; Wkłucie do żyły szyjnej zewnętrznej (jarzmowej); Wkłucie do żyły szyjnej zewnętrznej techniką odwróconą; Wprowadzenie sondy do żołądka przez jamę ustną; Zakładanie cewnika doszpikowego; Zakładanie cewnika dożylnego do żyły odpromieniowej; Zakładanie dojścia centralnego do żyły szyjnej zewnętrznej; Zakładanie drenu opłucnowego; Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej; Zakładanie sondy odżywczej doprzełykowej u kotów; Zeskrobina skóry; Zeskrobina spojówki