Onkologia psów i kotów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jane M. Dobson, B. Duncan X. Lascelles
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2018
  • Liczba stron : 416
  • Oprawa i wymiary: twarda, 200 x 270 mm
  • ISBN: 978-83-7579-693-3
  • egz.
  • 249,90 zł

Cenne narzędzie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych u małych zwierząt.

W najbliższym czasie lekarze weterynarii będą coraz częściej leczyć psy i koty z chorobą nowotworową, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem średniej długości życia zwierząt towarzyszących oraz rosnącymi oczekiwaniami ich opiekunów. Jestem pewien, że książka Onkologia psów i kotów będzie nieocenioną pomocą w codziennej pracy każdego praktykującego lekarza weterynarii. Ta kultowa już pozycja jest nie tylko cennym podręcznikiem akademickim, ale przede wszystkim niezwykle praktycznym przewodnikiem, którego wartość polega na połączeniu aktualnej wiedzy naukowej z doświadczeniem klinicznym znanych na całym świecie autorów. 
Wydanie oryginalne tej książki znajduje się na mojej podręcznej półce, odkąd rozpocząłem pracę jako lekarz weterynarii. Polecam ją wszystkim studentom medycyny weterynaryjnej oraz praktykującym lekarzom.

Nowotwory są główną przyczyną śmierci u psów (a prawdopodobnie również u kotów). W Stanach Zjednoczonych na każde trzy golden retrievery czy charty aż dwa osobniki za­chorują i poniosą śmierć z powodu nowotworu. Jednak w przeciwieństwie do chorób nerek czy serca, w tym przypadku odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza i właściwe leczenie pozwalają na uzyskanie długotrwałej remisji i doskonałej jakości życia pacjentów.

Nowe wydanie znanej na całym świecie książki BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology jest niezwykle cennym podręcznikiem, w którym znajdują się najnowocześniejsze i bardzo praktyczne informacje przeznaczone dla praktykujących lekarzy weterynarii. Auto­rzy niniejszej książki to uznani specjaliści, którzy pod kierunkiem dr Dobson i dr. Lascellesa, znakomitych klinicystów, dzielą się z czytelnikami niezbędną wiedzą. Układ podręcznika został odpowiednio przemyślany, dzięki czemu można łatwo odnaleźć potrzebne informacje, a przedstawione w nim zwięzłe treści zilustrowano wysokiej jakości materiałem graficznym.

Dzięki włączeniu do podręcznika rozdziałów takich jak Kiedy należy leczyć zwierzęta z rakiem, którego autorem jest dr B. Rollin, ta książka staje się nowoczesnym narzędziem uwzględniającym potrzeby pacjentów i ich właścicieli. Z kolei rozdział Leczenie przewlekłe­go bólu w chorobach nowotworowych ma niezwykłą wartość dla wszystkich praktykujących lekarzy.

Ta książka to absolutny must have dla każdego studenta medycyny weterynaryjnej i leka­rza zainteresowanego onkologią psów i kotów. Praktycy często pytają mnie, w jaki podręcz­nik powinni się zaopatrzyć. Ta książka jest na szczycie mojej listy!

W tym trzecim wydaniu dobrze znanego podręcznika BSAYA Manual of Canine and Feline Oncology staraliśmy się połączyć doświadczenie kliniczne z najnowszą wiedzą. Zaprosili­śmy do współpracy międzynarodowe autorytety z zakresu onkologii i wspólnie opracowa­liśmy treści zawarte w niniejszej książce. Dzięki temu jest ona jeszcze bardziej praktyczna i przyjazna dla czytelników.

Ogólny układ podręcznika pozostał niezmieniony. Jednak szybko rozwijająca się dzie­dzina, jaką jest onkologia, sprawiła, że poprzednie wydanie wymagało zaktualizowania i odświeżenia, by podręcznik odzwierciedlał rozwój wiedzy i rosnące zainteresowanie no­wotworami u psów i kotów. Kilka pierwszych rozdziałów (dotyczących rozpoznania) upo­rządkowaliśmy tak, aby były bardziej przystępne dla praktykujących lekarzy weterynarii. W nowym wydaniu uwzględniliśmy bardzo ważną dyskusję dotyczącą tego, kiedy należy le­czyć zwierzęta z chorobą nowotworową, i omówiliśmy zależności pomiędzy terapią, jakością życia zwierzęcia i decyzją o eutanazji pacjenta. Ponieważ od momentu ukazania się poprzed­niego wydania opracowano wiele nowych metod leczenia nowotworów, rozdziały dotyczące chirurgii onkologicznej, chemioterapii, radioterapii, odżywiania pacjentów onkologicznych i leczenia przewlekłego bólu zostały zaktualizowane i rozszerzone. Podręcznik starannie zi­lustrowano, a zawarte w nim informacje uzupełniono użytecznymi tabelami i przydatnymi algorytmami postępowania.

Mamy nadzieję, że nowe wydanie Onkologii psów i kotów będzie cennym narzędziem w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych u małych zwierząt.

Spis treści

Wstęp: nowotwory u psów i kotów

Jak postawić rozpoznanie

Określenie stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu i klasyfikacja TNM

Zespoły paranowotworowe

Kiedy należy leczyć zwierzęta z rakiem

Zasady chirurgii onkologicznej

Zasady chemioterapii

Podstawy radioterapii

Terapie przyszłości

Zasady żywienia pacjentów z chorobą nowotworową

Leczenie przewlekłego bólu w chorobach nowotworowych

Nowotwory skóry i tkanki podskórnej

Nowotwory układu kostnego.

Mięsaki tkanek miękkich

Nowotwory układu pokarmowego

Nowotwory jamy ustnej.

Nowotwory ślinianek

Nowotwory przełyku

Nowotwory żołądka

Nowotwory jelita cienkiego

Nowotwory okrężnicy i odbytnicy

Nowotwory okolicy okołoodbytowej.

Nowotwory wątroby

Nowotwory części zewnątrzwydzielniczej trzustki

Nowotwory gruczołu sutkowego

Nowotwory układu moczowego i narządów płciowych

Nowotwory układu oddechowego i klatki piersiowej

Nowotwory układu krwiotwórczego i śledziony

Nowotwory gruczołów dokrewnych

Nowotwory układu nerwowego

Nowotwory oka

Indeks