Radiologia kliniczna koni

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Galaktyka
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2019
 • Liczba stron : 840 + CD
 • Oprawa i wymiary: twarda, 205 x 275 mm
 • ISBN: 978-83-7579-751-0
 • szt.
 • 295,00 zł

Podręcznik poruszający aspekty tradycyjnej i cyfrowej diagnostyki radiograficznej koni.

Radiologia kliniczna koni to nowoczesny i praktyczny podręcznik opracowany przez grupę światowej sławy specjalistów.
Szczegółowo omówiono w nim wszelkie zagadnienia związane z tradycyjną i cyfrową diagnostyką radiograficzną, m.in.:

 • techniki uzyskiwania radiogramów,
 • interpretacje radiogramów,
 • anatomię prawidłową,
 • nieprawidłowości rozpoznawane u osobników dojrzałych i młodych,
 • najnowsze metody leczenia i rokowanie.


Przedstawione treści uzupełnia ponad 700 wysokiej jakości ilustracji i przydatnych schematów, a także praktyczne wskazówki pozwalające na wykonanie jak najlepszych zdjęć rentgenowskich interesujących obszarów.
Wartościowym dodatkiem do książki jest płyta DVD, na której zamieszczono ponad 200 rycin przedstawiających bardziej subtelne zmiany, postęp poszczególnych chorób i wiele różnych stanów patologicznych. Całość stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich lekarzy weterynarii, którzy zajmują się końmi, a także dla studentów medycyny weterynaryjnej, kowali, fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych i osób profesjonalnie zajmujących się sportem jeździeckim.

 

Radiologia kliniczna koni doskonale wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym. W książce tej dokładnie przedstawiono ogólne zasady radiologii, omówiono techniki badania i co najważniejsze – właściwą interpretację obrazów. Każdy rozdział szczegółowo prowadzi nas przez obrazy radiologiczne konkretnych układów i okolic ciała. Książka zawiera również zdjęcia rentgenowskie źrebiąt – to niezwykle ważne, gdyż interpretacja takich obrazów zawsze nastręcza lekarzom najwięcej trudności. Dużą pomoc stanowią także schematy badanej okolicy ciała. Wszystkie ryciny wnikliwie opisano, co znacząco ułatwia czytelnikowi interpretację wykonanych badań. Jakość prezentowanych obrazów, a w szczególności zdjęć klatki piersiowej, kręgosłupa i głowy, jest bardzo wysoka, a ich opisy w tekście pozwalają rozwiać większość wątpliwości, a co za tym idzie, postawić właściwe rozpoznanie. Moim zdaniem podręcznik ten jest niezwykle pomocnym, wręcz niezbędnym narzędziem pracy lekarza hipiatry.
dr n. wet. Andrzej Bereznowski, specjalista chorób koni

Pierwsze wydanie książki Clinical radiology of the horse nabyłem natychmiast po jej ukazaniu się. Od tej pory kolejne edycje tego podręcznika towarzyszą mi w codziennej pracy lekarza ortopedy. Dzięki nim jestem na bieżąco z aktualnym stanem wiedzy radiologicznej. Nie wyobrażam sobie pracy, zwłaszcza analizowania rzadko występujących zmian, bez opinii autorów tej książki. Bardzo cieszy mnie fakt, że wydawnictwo Galaktyka wprowadza na nasz polski rynek kolejną „biblię weterynaryjną”. Ta książka może służyć zarówno studentom oraz początkującym lekarzom weterynarii, jak i doświadczonym klinicystom, dlatego nie powinno jej zabraknąć w żadnej lecznicy zajmującej się radiologią koni.
dr n. wet. Maciej Przewoźny


Radiologia kliniczna koni to książka napisana przez autorów z wieloletnią praktyką, doświadczeniem oraz cieszących się dużym uznaniem w środowisku lekarzy hipiatrów. Zawiera informacje o technikach radiologicznych, prawidłowej anatomii radiologicznej oraz najczęściej występujących odstępstwach od normy. Wartość merytoryczną i dydaktyczną tego przewodnika podnoszą szczegółowe opisy metod wykonywania poszczególnych projekcji, liczne schematy i obrazy radiologiczne struktur anatomicznie prawidłowych i nieprawidłowych, poprawna terminologia stosowana podczas opisywania radiogramów, a także omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu zdjęć rentgenowskich. Bez wątpienia publikacja ta jest długo oczekiwaną pozycją na polskim rynku. Stanowi cenne źródło wiedzy dla lekarzy weterynarii, którzy zajmują się końmi, jak również dla studentów medycyny weterynaryjnej, fizjoterapeutów, osteopatów i osób profesjonalnie zajmujących się sportem jeździeckim.
dr n. wet. Mateusz Hecold, specjalista chorób koni oraz radiologii weterynaryjnej

 

Rozpoczynając pracę przy pierwszej edycji Radiologii klinicznej koni, chcieli­śmy zgromadzić w jednym podręczniku kompletną wiedzę z zakresu radio­grafii i radiologii koni. W czasie prac nad obecnym wydaniem przyświecały nam te same cele. Cały zespół autorów połączył swoją wiedzę i doświadczenie, aby opracowany przez nas podręcznik miał jak największą wartość dla lekarzy praktyków.

Staraliśmy się zaktualizować tekst poprzednich wydań książki w taki sposób, aby odzwierciedlić postęp wiedzy i naszego doświadczenia, a także uwzględnić najnowsze dane naukowe. Być może niektórzy czytelnicy wo­leliby, by w tekście pojawiały się odniesienia do konkretnych pozycji litera­tury dodatkowej. Zamiast takiej konstrukcji zdecydowaliśmy się jednak na umieszczenie na końcu każdego rozdziału wyczerpujących list bibliografii z zakresu radiografii i radiologii, a także uzupełniających technik obrazowa­nia, w tym ultrasonografu, scyntygrafii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W książce pojawiają się odwołania do innych technik obra­zowania, jeśli mogą one w danej sytuacji klinicznej dostarczyć cennych infor­macji dodatkowych.

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu krajach konwencjonalna radiografia nie została jeszcze zastąpiona obrazowaniem cyfrowym. Z tego względu zde­cydowaliśmy o pozostawieniu w tekście informacji dotyczących tradycyjnej radiografii. Niezależnie od zastosowanej metody obrazowania wierzymy, że dbałość o podstawowe szczegóły związane z przygotowaniem pacjenta i jego odpowiednim pozycjonowaniem do badania oraz wartościami ekspozycji są kluczowe dla uzyskania optymalnej jakości obrazu.

Większość rycin zamieszczonych w książce zastąpiliśmy obrazami cyfro­wymi, jednak część przykładów zilustrowaliśmy tradycyjnymi radiogramami. Dzięki dołączeniu do książki płyty zwiększyliśmy liczbę przydatnych przy­kładów pokazujących zarówno stany prawidłowe, jak i patologiczne. Mamy nadzieję, że szczegółowe opisy rycin zachęcą czytelników do systematycznej oceny zaprezentowanych radiogramów jeszcze przed ustaleniem diagnostyki różnicowej.

 

Spis treści

 1. ZASADY OGÓLNE

Wprowadzenie

Zasady wykonania badania radiologicznego

Zasady interpretacji radiograficznej: radiologia

Radiologiczny wygląd fizjologicznych zmian i niektóre częste zmiany patologiczne

 1. RADIOGRAFIA KOMPUTEROWA I CYFROWA
 2. KOPYTO

Człon palcowy dalszy (kość kopytowa)

Kopyto

Trzeszczka kopytowa

 1. CZŁONY PALCOWE BLIŻSZY I ŚRODKOWY ORAZ STAW MIĘDZYPALICZKOWY BLIŻSZY
 2. STAWY ŚRÓDRĘCZNO-PALCOWY I ŚRÓDSTOPOWO-PALCOWY (STAWY PĘCINOWE)
 3. OKOLICA ŚRÓDRĘCZA I ŚRÓDSTOPIA
 4. NADGARSTEK I PRZEDRAMIĘ
 5. RAMIĘ, KOŚĆ RAMIENNA, KOŚĆ ŁOKCIOWA I KOŚĆ PROMIENIOWA

Staw ramienny i kość ramienna

Staw ramienno-promieniowy, ramienno-lokciowy, promieniowo-łokciowy (łokieć) i kość promieniowa

 1. STĘP
 2. KOLANO I PISZCZEL

Kolano

Piszczel

 1. GŁOWA

Czaszka

Zatoki przynosowe (czołowa, szczękowa, małżowinowa) oraz szczęka

Zęby i żuchwa

Gardło, krtań i zachyłek trąbki słuchowej

 1. KRĘGOSŁUP

Kręgi szyjne

Kręgi piersiowo-lędźwiowe

Kość krzyżowa i kręgi ogonowe

 1. MIEDNICA I UDO

Miednica

Kość udowa

 1. KLATKA PIERSIOWA
 2. UKŁAD POKARMOWY I UKŁAD MOCZOWY

Przełyk

Jama brzuszna i przewód pokarmowy

Układ moczowy

 1. RÓŻNE TECHNIKI

Artrografia i bursografia

Tenografia

Angiografia

Wenografia

Mielografia

Pneumocystografia

Dożylna pielografia

Inne techniki

Załącznik A: CZAS ZAMKNIĘCIA CHRZĄSTEK WZROSTOWYCH I SZWÓW KOSTNYCH

Załącznik B: PARAMETRY EKSPOZYCJI,

JAKOŚĆ OBRAZU I BŁĘDY W OBRÓBCE BŁONY RENTGENOWSKIEJ

Załącznik C: SŁOWNICZEK INDEKS