Elektrownie wiatrowe

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: KaBe
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Franciszek Wolańczyk
 • Wydawca, rok wydania: KaBe, 2021, wydanie trzecie
 • Liczba stron : 178
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-65382-68-9
 • egz.
 • 30,90 zł

Wykorzystywanie energii wiatrowej, omówiono podstawy teoretyczne, a także zasady i sposoby praktycznej realizacji elektrowni wiatrowych.

Niniejsza publikacja wprowadza Czytelnika w tematykę produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych korzystających z energii wiatru, najczystszego źródła energii odnawialnej i w miarę powszechnie występującego. Ocenia się, że łączny światowy potencjał energii wiatru jest około 5000 razy większy od energii uzyskiwanej rocznie ze spalania węgla. Energia wiatru zależy od jego prędkości, przy czym im większa prędkość, tym większa energia. Niniejsza publikacja dedykowana jest osobom chcącym poznać aspekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatrowej oraz osobom zainteresowanym instalacją turbin wiatrowych dla po-trzeb własnych gospodarstw domowych. Oczywiście nie wyczerpuje tej tematyki w całości - autor odsyła Czytelnika dla po-głębienia podanej wiedzy o elektrowniach wiatrowych do pozycji literaturowych zamieszczonych w spisie literatury.

Poszczególne rozdziały zawierają: pierwszy - podstawowe informacje o powstawaniu wiatru, właściwościach fizykochemicznych powietrza i energii wiatru; drugi - poprzez historię wiatraka wprowadza w metody opisujące rozkład prędkości wiatru w strefie przyziemnej, charakterystyki turbin wiatrowych; trzeci - podaje zagadnienia ekonomiczne, ekologiczne i prawne pozyskiwania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej.

 

Przedmowa do wydania trzeciego

W niniejszym trzecim wydaniu we wstępie oraz w rozdziałach 2 i 3 uaktualniono na podstawie najnowszych źródeł dane dotyczące rozwoju mocy elektrowni wiatrowych. Dodano podrozdział 2.7. „Farmy wiatrowe na morzu”. Uaktualniono wykaz literatury i stron internetowych.

 

Książka adresowana jest do wszystkich osób interesujących się wykorzystaniem energii wiatrowej, a w szczególności do tych, które zawodowo w jakikolwiek sposób zajmują się w praktyce wykorzystaniem energii wiatru. Może być też ona cenną pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków nauczania.

 

W książce w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący i przystępny, przedstawiono tematy związane z wykorzystaniem energii wiatrowej. Omówiono więc podstawy teoretyczne, a także zasady i sposoby praktycznej realizacji elektrowni wiatrowych.

 

Spis treści:

Przedmowa do wydania trzeciego

Wstęp

 1. Ruch powietrza atmosferycznego

1.1. Właściwości powietrza atmosferycznego

1.2. Powstawanie wiatrów

1.3. Prędkość wiatru i jej pomiar

1.3.1. Rozklad czasowy zmienności wiatru

1.3.2. Rozkład prędkości wiatru nad powierzchnią gruntu

 

1.3.3. Średnioroczna prędkość wiatru

1.3.4. Pomiar prędkości wiatru

1.4. Wiatr jako źródło energii

1.4.1 Maksymalna moc idealnej turbiny wiatrowej

1.4.2. Strefy wiatru w Polsce

1.4.3. Audyt wietrzności

 1. Rodzaje turbin wiatrowych

2.1. Zarys historii wiatraka

2.2. Elektrownie wiatrowe

2.3. Elektrownie wiatrowe o poziomej osi obrotu

2.3.1. Głowica elektrowni wiatrowej

2.3.2. Wirnik

2.3.3. Wieża

2.4. Elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu

2.5. Układy pracy elektrowni wiatrowych

2.6. Akumulacja energii elektrycznej

2.7. Farmy wiatrowe na morzu

 1. Budowa elektrowni wiatrowych

3.1. Wskaźniki ekonomiczne inwestycji

3.1.1. Przepływy pieniężne CF

3.1.2. Wartość bieżąca netto NPV

3.2. Podstawy prawne

3.2.1. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

3.2.2. Uzyskanie pozwoleń na budowę

3.3. Zagadnienia ekologiczne

3.3.1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji oddziaływania na środowisko

3.3.2. Procedura administracyjna

3.3.3. Hałas elektrowni wiatrowej

3.3.4. Odległość elektrowni wiatrowej od siedlisk ludzkich

3.3.5. Bariery rozwoju elektrowni wiatrowej

3.4. Zarys eksploatacji elektrowni wiatrowej

Literatura