Biogazownie rolnicze

  • Wydawnictwo: Multico
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Multico, 2011
  • Liczba stron : 84
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7073-432-9

Opisano możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych, projekty biogazowni, uwarunkowania formalno-prawne, ocenę ekonomiczno-techniczną instalacji

Światowe zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie, za to zapotrzebowanie na energię z roku na rok jest coraz większe.

Sytuacja ta zmusza ludzi do intensywnego poszukiwania i opracowywania metod wykorzystania innych nośników energii, np. przyjaznej dla środowiska naturalnego energii odnawialnej.

Książka przedstawia informacje na temat:
możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych, 
uwarunkowań formalno-prawnych w zakresie produkcji biogazu,
metody oceny ekonomiczno-technicznej projektowanych i budowanych instalacji.

Spis treści

Wstęp

Pozyskiwanie i wykorzystanie biogazu

Pozyskiwanie biogazu z natury

Wykorzystanie biogazu

Biogazownie rolnicze

Produkcja energii pierwotnej z biogazu w UE

Przegląd biogazowni rolniczych w świecie

Przepisy dotyczące biogazowni

Uwarunkowania prawne

Wymagane pozwolenia

Zakup i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych

Ocena oddziaływania na środowisko

Przepisy związane ze stosowaniem nawozów naturalnych

Dopuszczalne limity emisji i opłaty za emisje

Lokalizacja biogazowni w świetle przepisów prawnych

Problemy prawne z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych

Projektowanie instalacji biogazowych

Fermentacja metanowa jako biotechnologia

Czynniki wpływające na przebieg fermentacji

Surowce do produkcji biogazu

Charakterystyka odchodów zwierzęcych

Pozyskanie i wykorzystanie biogazu w Polsce

Pozyskiwanie biogazu z odchodów zwierzęcych

Podstawowe czynniki warunkujące przebieg fermentacji

Przewidywanie produkcji biogazu

Kalkulatory biogazowe

Biogaz w sieci gazu ziemnego

Założenia do parametrów techniczno-ekonomicznych

Przykład projektu technologicznego instalacji biogazowej

Techniczno-ekonomiczna i ekologiczna ocena projektu

Podsumowanie

Literatura