Plantpress

Plantpress
Plantpress wydaje czasopisma i książki o tematyce ogrodniczej i rolniczej, dotyczące chorób, szkodników oraz ochrony roślin sadowniczych i uprawnych.