Biologia rozwoju Krótkie wykłady

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: R.M. Twyman
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022, dodruk
  • Liczba stron : 580
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-14021-2
  • egz.
  • 85,90 zł

Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt.

Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt.

Książka prezentuje także sekcję poświęconą najważniejszym elementom embriologii roślin. W studiowaniu tematu pomagają liczne odsyłacze do innych rozdziałów.

Pozycja przydatna przede wszystkim studentom biologii i biotechnologii.

Spis treści

Skróty VII

Przedmowa IX

Sekcja A – Wprowadzenie w główne zagadnienia 1

A1 Podstawowe pojęcia w biologii rozwoju 1

A2 Przeznaczenie i ukierunkowanie komórki 9

A3 Mechanizmy ukierunkowania rozwojowego 15

A4 Rozwój mozaikowy i regulacyjny 23

A5 Utrzymywanie zróżnicowania 28

A6 Powstawanie wzoru i przedziałów 33

A7 Morfogeneza 45

Sekcja B – Eksperymentalna biologia rozwoju 53

B1 Organizmy modelowe 53

B2 Mutanty rozwojowe 58

B3 Organizmy transgeniczne w rozwoju 67

B4 Techniki komórkowe i mikrochirurgiczne 77

Sekcja C – Geny w rozwoju 83

C1 Regulacja ekspresji genów 83

C2 Chromatyna i metylacja DNA 93

C3 Przekazywanie sygnałów w rozwoju 102

C4 Cykl komórkowy 113

C5 Cytoszkielet, przyleganie komórek i macierz

pozakomórkowa 119

Sekcja D – Modele jednokomórkowe 127

D1 Sporulacja u Bacillus subtilis 127

D2 Zmiana typu koniugacyjnego u drożdży 133

D3 Agregacja i kulminacja u Dictyostelium discoideum 138

Sekcja E – Płeć, gamety i zapłodnienie 147

E1 Różnicowanie komórek linii płciowej 147

E2 Migracje komórek płciowych 153

E3 Gametogeneza 158

E4 Rozpoznawanie się gamet, kontakt gamet i zapłodnienie 169

E5 Determinacja płci 176

Sekcja F – Bruzdkowanie i gastrulacja 187

F1 Bruzdkowanie 187

F2 Gastrulacja zarodków bezkręgowców 203

F3 Gastrulacja zarodków kręgowców 209

Sekcja G – Specyfikacja komórek 223

G1 Wczesny rozwój zarodkowy związany ze specyfikacją

poszczególnych komórek 223

G2 Specyfikacja komórek i rozwój Caenorhabditis elegans 226

G3 Rozwój żachw 235

G4 Wczesny rozwój zarodków mięczaków i pieroecienic 240

Sekcja H – Powstawanie osi i wzoru budowy Drosophila 245

H1 Molekularne aspekty rozwoju zarodkowego Drosophila 245

H2 Wyznaczanie osi przednio-tylnej w zarodku Drosophila 253

H3 Geny luki 262

H4 Molekularna kontrola segmentacji 269

H5 Geny homeotyczne i specyfikacja regionalna 281

H6 Wyznaczanie i rozwój osi grzbieto-brzusznej 292

Sekcja I – Specyfikacja osi ciała kręgowców 299

I1 Wczesne etapy powstawania wzoru u kręgowców 299

I2 Organizator kręgowców 307

I3 Asymetria lewa-prawa u kręgowców 314

Sekcja J – Rozwój ektodermy 321

J1 Ektoderma: indukcja układu nerwowego i epidermy 321

J2 Powstawanie wzoru przednio-tylnej osi neuralnej 329

J3 Powstawanie wzoru grzbieto-brzusznej osi neuralnej 344

J4 Różnicowanie cewki nerwowej 351

J5 Neurogeneza 355

J6 Grzebienie nerwowe 363

J7 Połączenia neuronów 375

Sekcja K – Mezoderma i endoderma 389

K1 Indukcja mezodermy i jej różnicowanie 389

K2 Somitogeneza i różnicowanie kolejnych somitów 398

K3 Różnicowanie somitów 406

K4 Rozwój nerki ssaka 411

K5 Rozwój serca 418

K6 Rozwój endodermy 422

Sekcja L – Organogeneza w modelowych systemach bezkręgowców 431

L1 Specyfikacja komórek pochwy u C. elegans 431

L2 Tworzenie wzoru budowy tarcz imaginalnych 436

L3 Rozwój oka Drosophila 444

Sekcja M – Rozwój kończyny kręgowca 449

M1 Zapoczątkowanie i utrzymywanie wzrostu kończyny 449

M2 Powstawanie wzoru i morfogeneza w rozwoju kończyny 462

M3 Regeneracja kończyny 473

Sekcja N – Rozwój rooelin 483

N1 Rozwój rooelin a rozwój zwierząt 483

N2 Rozwój zarodka rooelinnego 492

N3 Rozwój siewki 498

N4 Merystemy pędu i korzenia 503

N5 Rozwój lioecia 514

N6 Rozwój kwiatu 522

Literatura uzupełniająca 535

Słownik akronimów 541

Indeks 545