Biotechnologia roślin

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: red. Stefan Malepszy
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022 dodruk
  • Liczba stron : 736
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-15947-4
  • egz.
  • 99,90 zł

Prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również zastosowanie w rozmnażaniu hodowli i nasiennictwie, ochronie roślin przed chorobami, tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie i przemyśle farmaceutycznym.

Najnowocześniejsza całościowa prezentacja aktualnych osiągnięć w biotechnologii roślin!

Książka jest jedynym w języku polskim podręcznikiem akademickim, który prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również praktyczne zastosowania tej dyscypliny w rozmnażaniu hodowli i nasiennictwie, ochronie roślin przed chorobami, tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie i przemyśle farmaceutycznym.
Autorzy stosują nowoczesny sposób wykładu – prezentację problemu do rozwiązania. Przyswojeniu wiedzy i jej utrwaleniu służą pytania zamieszczone na końcu każdego rozdziału.

Adresatami książki są: studenci uniwersytetów, akademii rolniczych i częściowo medycznych oraz politechnik, studiujący na kierunkach biologii, biochemii, biotechnologii, rolnictwa i technologii rolniczej, ogrodnictwa, leśnictwa, farmacji, technologii żywności i innych pokrewnych. Publikacja może być doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla pracowników naukowych, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli szkół średnich, pracowników stacji hodowli in vitro oraz przemysłu i technologii roślinnej, a także – wybrane zagadnienia – dla osób interesujących się problemami współczesnej biotechnologii, w tym biotechnologii roślin.