Botanika tom 1 Morfologia

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: A. Szweykowska, J. Szweykowski
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022, dodruk
  • Liczba stron : 344
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 9788301139469
  • egz.
  • 70,90 zł

Botanika tom 2 obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych.

Książka obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych. Zawiera rozdziały opisujące budowę i rozwój komórki oraz całej rośliny, formy ekologiczne, sposoby rozmnażania – w nowatorskim, porównawczym ujęciu.
Wraz z postępem wiedzy i rozwojem nowych metod i technik badawczych w naukach przyrodniczych w kolejnych wydaniach dokonywano niezbędnych poprawek i uzupełnień.