Geografia osadnictwa

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Daniela Szymańska
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2021
  • Liczba stron : 244
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-17357-9
  • egz.
  • 80,90 zł

Książka opisuje procesy kształtujące sieć osadniczą w różnych częściach Ziemi. Wyjaśnia relacje zachodzące między rozwojem struktur osadniczych, a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

Książka została napisana na podstawie wyników badań i materiałów zebranych przez Autorkę podczas wielu naukowo-badawczych wyjazdów terenowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Przedstawiono i wyjaśniono w niej następujące zagadnienia:

powstanie i rozwój geografii osadnictwa,

uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i historyczno-kulturowe wpływające na osadnictwo i kształtujące je,

wieś i osadnictwo wiejskie – osadnictwo pierwotne, geneza, typy oraz formy osiedli rolnictwa ustabilizowanego, układy przestrzenne wsi i rozłogi wiejskie,

koncepcje rozwoju obszarów wiejskich,

miasto i osadnictwo miejskie – powstanie, rozwój i położenie miast, ich charakterystyka oraz funkcje; formy, struktury i rozwój wielkich skupisk miejskich,

osadnictwo w globalizującym się świecie.

W obecnym, drugim wydaniu wprowadzono zmiany w tekście, dokonano jego aktualizacji, zaktualizowano dane liczbowe, tak w tekście jak i w tabelach (od 11 do 16) oraz dodano nowy rozdział pt. Inteligentne i pasywne miasta – wyzwanie XXI wieku.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów geografii, gospodarki przestrzennej, socjologii, historii, ekonomii, demografii i urbanistyki, studiów miejskich i wiejskich oraz dla wszystkich, którym problematyka osadnictwa jest szczególnie bliska.