Hydraulika urządzeń uzdatniania wody

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Czesław Grabarczyk
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022
  • Liczba stron : 368
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-19466-6
  • egz.
  • 65,90 zł

Głównym przedmiotem i celem książki jest analiza zjawisk przepływowych, matematyczny opis fizycznych warunków działania wybranych ciśnieniowych układów urządzeń uzdatniania wody oraz ich współdziałania z układami pompowymi ujęcia wody i urządzeniami odbioru wody uzdatnionej, takimi jak terenowe lub wieżowe zbiorniki zapasowo-wyrównawcze i sieć rozbioru wody.
W związku z tym przedstawiono:
opis budowy i zasad działania urządzeń technologicznych, wchodzących w skład rozważanych układów hydrauliczno-technologicznych, sformułowanie odpowiednich zadań projektowych i eksploatacyjnych oraz metody ich rozwiązywania. Książka ma charakter podręcznika akademickiego dla studentów zaopatrzenia w wodę oraz może być przydatna dla inżynierów pracujących zawodowo w zakresie projektowania i eksploatacji omawianych urządzeń.
W celu rozwijania predyspozycji do proinnowacyjnej działalności inżynierskiej w książce szczegółowo przedstawiono budowę i warunki działania trzech wybranych urządzeń zagranicznych, cechujących się wysokim stopniem nowoczesności.