Lokalne partnerstwo na rzecz wody

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Jarosław Gryz, Sławomir Gromadzki
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2023
  • Liczba stron : 252
  • Oprawa i wymiary: twarda, 155 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-22780-7
  • szt.
  • 109,00 zł
Wydawnictwo PWN przedstawia kolejną publikację poświęconą jednemu z ważniejszych zagadnień – wyzwań XXI w. Chodzi o działania związane z ochroną zasobów wodnych – tym samym ochroną środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W książce Lokalne partnerstwo na rzecz wody – model ochrony zasobów wodnych w formule bezpieczeństwa Unii Europejskiej Czytelnik będzie mógł przekonać, w jaki sposób na naszym kontynencie można skonstruować system ochrony zasobów wody.

Retencja wody jest jednym z instrumentów kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu. Nie ma jednak wyznaczonego konkretnego preferowanego modelu retencji. Publikacja Lokalne partnerstwo na rzecz wody przedstawia właśnie taki model.

Warto zauważyć, że do tej pory nie powstała praca (zarówno książka, jak i poważny artykuł), który zawierałby model ochrony zasobów wody, jej retencji, możliwy do zastosowania w całej UE – publikacja ta wychodzi temu naprzeciw.

Czytelnik będzie w niej mógł znaleźć informacje na temat:

- uwarunkowań retencji wody w Polsce (np. ekonomiczne skutki suszy),

- zastosowania metody LEADER w planowaniu strategii ochrony zasobów wody,

- lokalnego partnerstwa na rzecz wody (np. plan przeciwdziałania niedoborom wody),

- uniwersalnego, europejskiego modelu lokalnego partnerstwa na rzecz wody,

- polskiego modelu zarządzania retencją wody w systemie zarządzania kryzysowego,

- wdrożenia w Polsce powszechnego systemu zaopatrzenia rolnictwa w wodę do produkcji rolnej.

Co warto podkreślić, w książce Lokalne partnerstwo na rzecz wody Czytelnik znajdzie wiele przykładów umożliwiających zrozumienie prezentowanych treści i zastosowanie ich w praktyce.

Publikację tę kierujemy do inżynierów środowiska, hydrologów, administracji na szczeblu wojewódzkim, samorządowym, ekspertów samorządowych, konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki wodnej czy ekonomii. Książka może być również przydatna studentom studiów poświęconym bezpieczeństwu, inżynierii i ochrony środowiska i innym w zakresie projektowania rozwiązań łączących wiele dyscyplin wiedzy.