Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: pod redakcją Kazimierza Wójsa
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2021
  • Liczba stron : 634
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-18133-8
  • egz.
  • 95,90 zł

Badania procesu odzysku
(z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych węglowych, wpływu odzysku ciepła na procesy odsiarczania spalin oraz korozję wymienników ciepła mają na celu opracowanie technologii podwyższającej sprawność bloków energetycznych.

Książka jest podsumowaniem pracy zespołów badawczych biorących udział w Programie Strategicznym Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Badania procesu odzysku
(z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych węglowych, wpływu odzysku ciepła na procesy odsiarczania spalin oraz korozję wymienników ciepła mają na celu opracowanie technologii podwyższającej sprawność bloków energetycznych.
W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawili:
· historię rozwoju bloków energetycznych węglowych od pierwszej elektrowni z 1882 r. do czasów obecnych
· układy alokacji i odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych stosowane w węglowych blokach energetycznych polskich i zagranicznych
· proces kondensacji pary wodnej w obecności gazu inertnego oraz bilans cieplny kondensacyjnego wymiennika ciepła
· metodologię obliczeń ekonomicznych rentowności wykorzystania ciepła w bloku referencyjnym o mocy 900 MW oraz w bloku ciepłowniczym o mocy 100 MW
· analizę możliwości wykorzystania ciepła odpadowego odzyskanego ze spalin kotłowych z bloku energetycznego o mocy 900 MW
· wykorzystanie materiałów ze zmianą fazy podczas akumulacji ciepła do zastosowań w energetyce, ciepłownictwie lub budownictwie
· wpływ odzysku ciepła na proces odsiarczania, powstawanie zanieczyszczeń oraz korozję wymienników
· materiały stosowane w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin

Przedstawione w monografii wyniki są skierowane do pracowników uczelni wyższych, pracowników branży energetycznej oraz studentów wydziałów energetycznych i inżynierii środowiska.