Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności w Polsce

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Joanna Szwacka-Mokrzycka
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2019
  • Liczba stron : 198
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-01-20505-8
  • egz.
  • 57,90 zł

"W opracowaniu Autorka zaprezentowała problematykę rozwoju konsumpcji żywności w Polsce, a więc ważną i stale aktualną. (…) Praca może mieć duże walory informacyjne (przeglądowe, statystyczne), merytoryczne i dydaktyczne. Jestem przekonany, że publikacja będzie przydatna osobom podejmującym problematykę konsumpcji, zwłaszcza młodym pracownikom nauki, będzie też cenioną pomocą dydaktyczną w nauczaniu zagadnień z tym związanych na poziomie szkół wyższych i średnich, a także osobom zajmującym się polityką społeczną."
Z recenzji prof. dra hab. Bogdana Klepackiego
"Podjęty przez Autorkę temat charakteryzuje się wysokim stopniem aktualności, przydatnością naukową i praktyczną. (…) Zawarte w pracy rozważania stanowią inspirację do formułowania nowych tematów badawczych. Na tle wielu ciekawych wątków poruszonych w monogra?i można w przyszłości kontynuować badania również w odniesieniu do innych obszarów w zakresie rozwoju konsumpcji żywności."
Z recenzji dra hab. Tomasza Zalegi, prof. UW