Rasy zwierząt gospodarskich

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Janusz Maciejowski, Bolesław Nowicki, Edward Pawlina, Piotr Nowakowski, Stanisław Jasek
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022
  • Liczba stron : 232
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-16664-9
  • egz.
  • 75,90 zł

Opracowanie zawiera opis ras zwierząt gospodarskich bydła, owiec, koni, kóz, świń, drobiu, informację o użytkowności ras.

Podręcznik zawiera informacje na temat przodków zwierząt gospodarskich, czasu i miejsca udomowienia oraz geograficznego rozmieszczenia głównych gatunków hodowanych na świecie. Opisano i zilustrowano rasy następujących gatunków: bydło (59 ras), owce (62), konie (35), kozy (25), świnie (16), kury (18 ), indyki (3), gołębie (12), kaczki (8), gęsi (7), króliki (13) oraz odmiany: lisa pospolitego, lisa polarnego, jenota, norki, tchórza hodowlanego, nutrii i szynszyli (łącznie 35 odmian). Rasy pogrupowano w typy użytkowe, których charakterystyka poprzedza opis ras. W wyborze ras kierowano się głównie ich znaczeniem gospodarczym w kraju ojczystym i poza jego granicami.
W obecnym wydaniu, wszystkie rozdziały uaktualniono i uzupełniono o nowe istotne informacje. Zmiany te wynikają z: wprowadzenia nowych ras, zmienionego opisu wzorca pokrojowego rasy, zmian nazw ras, ich przynależności do typów użytkowych, uaktualnienia danych o użytkowości. Opisano dwie nowe rasy bydła – polską holsztyńsko-fryzyjską i białogrzbietą, jedną rasę kóz – karpacką oraz dwie rasy owiec – jacob i nolana. Wzbogacono też dokumentację fotograficzną o nowe barwne zdjęcia.
Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów zootechniki, rolnictwa, biologii i medycyny weterynaryjnej, uczniów i nauczycieli szkół rolniczych, hodowców oraz miłośników zwierząt.