Systemy krajobrazowe Struktura-funkcjonowanie-planowanie

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Chmielewski Tadeusz Jan
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2012
  • Liczba stron : 408
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-01-16878-0
  • egz.
  • 70,90 zł

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych.

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Książka ma także na celu wypracowanie nowych elementów ogólnej teorii systemów krajobrazowych, a niezwykłą jej zaletą jest powiązanie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniem w praktyce.

W poszczególnych rozdziałach autor przedstawił m.in:

    krajobrazy naturalne i ich klasyfikację,

    etapy i stopnie przekształcania krajobrazu przez człowieka,

    style i standardy krajobrazowe,

    strukturę i organizację krajobrazu,

    funkcjonowanie systemów krajobrazowych,

    przekształcenia struktury pokrycia terenu,

    krajobraz jako system relacyjny,

    metody oceny wartości systemów krajobrazowych,

    planowanie systemów krajobrazowych,

    zastosowanie GIS w badaniach krajobrazowych.

 

Praca obejmuje najważniejsze zagadnienia i problemy uwzględniane w programach nauczania na wielu kierunkach uniwersyteckich i została napisana z myślą o studentach geografii, biologii, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz leśnictwa. Przydatna jest również pracownikom samorządów terytorialnych i instytucji odpowiedzialnych za ochronę i kształtowanie krajobrazu.