Węgiel i alternatywne źródła energii

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Jerzy Taubman
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022
  • Liczba stron : 288
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-16697-7
  • egz.
  • 46,90 zł

Publikacja opisuje różne możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości.
Z jednej strony prezentuje nowoczesne metody wykorzystania węgla, z drugiej zaś sposoby pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych.
Autor przedstawia:
–znaczenie węgla w światowym bilansie energetycznym,
–nowoczesne technologie przetwarzania węgla, w tym gazyfikację węgla,
–produkcję paliw płynnych z węgla
–produkcję substytutu gazu ziemnego z węgla
–węgiel jako surowiec dla przemysły chemicznego
–kombinowany parowo-gazowy układ wytwarzania prądu elektrycznego z węgla
–ekologiczne zalety stosowania „czystej” technologii przerobu węgla,
–alternatywne źródła energii, ich realność i opłacalność,
–energetyczną alternatywę dla Polski.

Książka zainteresuje wszystkich, którym bliska jest problematyka związana z ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym, alternatywnymi źródłami energii, biopaliwami, gazem łupkowym czy energetyką węglową.

Prognozy na przyszłość.