Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 2

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod redakcją Doroty Jamroz
  • Wydawca, rok wydania: PWN, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, 2022
  • Liczba stron : 594
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-18252-6
  • egz.
  • 75,90 zł

Druga część podręcznika akademickiego dotyczącego żywienia zwierząt i paszoznawstwa.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu biochemii i fizjologii żywienia, zasad szczegółowego żywienia różnych grup zwierząt oraz charakterystyki i wartości pokarmowej pasz.

Tom 2 to podstawy i sposób żywienia zwierząt gospodarskich, a więc: bydła, owiec, kóz, świń, koni, kur, indyków, gęsi, kaczek, ale także: królików, nutrii, bażantów, przepiórek, perlic, gołębi, strusi i zwierząt domowych, jak psy i koty. Znajdziemy też w nim informacje dotyczące żywienia zwierząt amatorskich, takich jak: ryby akwariowe, żółwie, jaszczurki i węże, chomiki, a także owadów użytkowych i ślimaków. Zasady żywienia są oparte na najnowszych, sprawdzonych zdobyczach wiedzy, z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych, zapotrzebowania energetycznego według obowiązujących norm. Dostosowane są również do najnowszych zmian przepisów UE dotyczących pasz i uwarunkowań prawnych, higieny pasz i nadzoru weterynaryjnego.

Obecne, drugie wydanie tomu 2 uwzględnia aktualny stan wiedzy. Nowe treści podano w rozdziałach o żywieniu koni i ryb. Uzupełnieniem podręcznika są nowe wydania zaleceń żywienia zwierząt użytkowych, tzw. norm żywienia przeżuwaczy, koni, świń drobiu.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych., ale także dla nas samych, jako konsumentów.