Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 3

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jamróz Dorota
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022, dodruk
  • Liczba stron : 430
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-17401-9
  • egz.
  • 75,90 zł

W książce omówiono m.in.:
· wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych – pojedynczych pasz, jak i mieszanek treściwych, koncentratów białkowych, a także różnych dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
· sposoby ich pozyskiwania,
· metody konserwacji i przetwarzania,

Żywienie zwierząt jest istotnym elementem sterowania wzrostem i rozwojem, rozrodem, produkcją, zdrowiem, jakością produktu finalnego, ochroną środowiska i kosztami produkcji zwierzęcej.

Z wiedzy o wartości pokarmowej pasz i uwarunkowaniach prawnych ich produkcji i nadzoru nad ich jakością, a także szeroko pojętej problematyki produkcji pasz przemysłowych i premiksów, stosowania dodatków paszowych korzystać mogą specjaliści i technolodzy przemysłu paszowego, doradcy z zakresu żywienia zwierząt, również ekonomiści z dziedzin rolniczych.

W podręczniku tym uwzględniono specyficzne oddziaływanie pasz na zdrowie i produkcję, obecność w nich substancji antyżywieniowych, metody konserwacji i przetwarzania. W kolejnym jego wydaniu umieszczono uzupełnienie wynikające ze zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczących pasz i przepisów prawnych, higieny pasz, nadzoru weterynaryjnego. Nowością jest również rozdział poświęcony paszom pochodzącym z genetycznie modyfikowanych roślin.

Szczególnie dla praktyków cenne okazać się mogą informacje dotyczące wielkości planowanej produkcji pasz i przewidywania preliminarza paszowego. Wartość pokarmowa poszczególnych pasz dla różnych gatunków zwierząt dostępna jest w opracowaniach Zalecenia żywienia zwierząt opublikowanych przez IFiZZ PAN Jabłonna i PIB - IŻ w Balicach.

Całość poprawionego i uzupełnionego wydania trzytomowego podręcznika Żywienie zwierząt i paszoznawstwo opracowali specjaliści z zakresu żywienia zwierząt z niemal wszystkich środowisk akademickich uniwersytetów przyrodniczych, rolniczych, SGGW oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, a także Państwowego Instytutu Badawczego - Instytut Zootechniki z siedzibą w Balicach.

W książce omówiono m.in.:
· wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych – pojedynczych pasz, jak i mieszanek treściwych, koncentratów białkowych, a także różnych dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
· sposoby ich pozyskiwania,
· metody konserwacji i przetwarzania,
· obecność w nich substancji antyodżywczych i ich oddziaływanie na zdrowie zwierząt,
· związki chemiczne i preparaty biotechnologiczne, które mogą być pomocne w efektywnej produkcji zwierzęcej zapewniającej pozyskanie bezpiecznej żywności,
· zagadnienia wynikające z najnowszych zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczących pasz i uwarunkowań prawnych, higieny pasz, nadzoru weterynaryjnego nad produkcją pasz,
· nowością jest również rozdział poświęcony paszom pochodzącym z roślin genetycznie modyfikowanych. Temat ten jest szczególnie ważny, gdyż wyjaśnia problem produkcji bezpiecznej żywności dla człowieka.
Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych, a także nas samych, jako konsumentów.