Genetyka i hodowla roślin z elementami biotechnologii

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jadwiga Żebrowska
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2018
  • Liczba stron : 154
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-265-1
  • egz.
  • 32,90 zł

Podręcznik przeznaczony dla studentów ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa, biotechnologii i dyscyplin pokrewnych, a także dla wykładowców prowadzących zajęcia z genetyki, hodowli i biotechnologii roślin. Opracowanie obejmuje genetykę klasyczną, molekularną, podstawy hodowli roślin i najważniejsze działy biotechnologii roślin, w tym roślinne kultury tkankowe i elementy inżynierii genetycznej. Obok treści teoretycznych zawiera przykłady oraz pytania i zadania sprawdzające wraz z odpowiedziami.

W treści

Przekazywanie informacji genetycznej

Dziedziczenie mendlowskie

Dziedziczenie niezależne dwóch i większej liczby par alleli

Zastosowanie testu chi kwadrat w badaniach genetycznych

Współdziałanie genów nieallelicznych

Dziedziczenie zależne - sprzężenia

Cechy ilościowe, dziedziczenie polimeryczne

Genetyka populacji

Molekularne podstawy dziedziczenia

Mutacje

Hodowla roślin

Biotechnologia w hodowli roślin