Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Kwalifikacja R.3.3

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: WSiP
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Kinga Sitarska-Okła
  • Wydawca, rok wydania: WSiP, 2018
  • Liczba stron : 232
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 9788302173653
  • egz.
  • 47,90 zł

Podręcznik do zawodu rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu

W podręczniku omówiono ogólne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, sposoby ich konserwacji, przeglądy techniczne oraz metody dobierania odpowiednich urządzeń do potrzeb gospodarstwa. Autorka wprowadza w podstawy rysunku technicznego. Szczegółowo opisuje materiały, z których są zbudowane różne maszyny rolnicze. Dostarcza najważniejszych informacji na temat źródeł energii odnawialnej, podpowiada rozwiązania, z których można skorzystać w gospodarstwach rolnych. Przedstawia popularne urządzenia i maszyny stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Koncentruje się na dokładnym omówieniu zasad kalibracji opryskiwaczy zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Podręcznik jest dostosowany językowo i merytorycznie do wieku odbiorcy, wprowadza w podstawową terminologię techniczną stosowaną w branży rolniczej. Zawiera też wykaz najważniejszych  terminów i pojęć branżowych w językach polskim angielskim i niemieckim, a także słowniczek przydatnych terminów, w którym uczeń znajdzie wyjaśnienie terminów technicznych używanych w podręczniku.

W treści

1. Obsługa maszyn i urządzeń rolniczych

Eksploatacja maszyn rolniczych

Obsługa maszyn rolniczych

Ul Dokumentacja maszyn i urządzeń rolniczych

Rysunek techniczny 

2. Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych

Materiały konstrukcyjne i ich właściwości

Materiały eksploatacyjne  

Korozja metali

3. Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Źródła energii

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wodne

Elektrownie geotermalne

Biomasa, biopaliwa, biogazowanie

4. Urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich

Znaczenie wody w gospodarstwie rolnym

Uzdatnianie wody

Sposoby zaopatrywania gospodarstw w wodę

Urządzenia do pojenia zwierząt

5. Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Melioracje

Urządzenia do melioracji

6. Maszyny i urządzenia stosowane w mechanizacji produkcji roślinnej

Maszyny i narzędzia uprawowe

Nawożenie

Siew

Maszyny do zbioru siana i zielonek

Kombajny do zbioru zbóż

7. Maszyny i urządzenia stosowane w mechanizacji produkcji zwierzęcej

8. Kalibracja opryskiwaczy stosowanych w rolnictwie

9. Pojazdy i środki transportu wykorzystywane w rolnictwie

10. Przeglądy techniczne, konserwacja maszyn i urządzeń