Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: pod red. Zygmunta Litwińczuka
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2011
  • Liczba stron : 246
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-200-2
  • egz.
  • 45,00 zł
Zasady i normy służące ocenie towaroznawczej surowców i produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, a także ryb i pszczół, począwszy od mleka, a na wełnie i pierzu kończąc
W książce przedstawiono zasady i normy służące ocenie towaroznawczej surowców i produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, a także ryb i pszczół, począwszy od mleka, a na wełnie i pierzu kończąc. Omówiono metody oceny i klasyfikacji surowców oraz wytwarzanych z nich produktów, a w większości przypadków również szczegółowe zasady postępowania przy oznaczaniu poszczególnych wskaźników ujętych w odpowiednich normach przedmiotowych. Książka jest przeznaczona dla studentów takich kierunków studiów, jak towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności oraz zootechnika.

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni o profilu rolniczym i ekonomicznym, szczególnie dla takich kierunków studiów, jak towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności czy zootechnika. Może być również przydatna dla służb zootechnicznych i surowcowych zakładów przetwórczych oraz służby celnej, które mają kontakt z różnego typu surowcami zwierzęcymi i produktami ich przetwórstwa.

W 12 rozdziałach przedstawiono aktualnie obowiązujące zasady i normy wykorzysty­wane w ocenie towaroznawczej wszystkich surowców i produktów pozyskiwanych od zwie­rząt gospodarskich, ryb i pszczół, poczynając od mleka poprzez mięso, jaja, produkty pszczele, skóry, a kończąc na wełnie i pierzu. Opisano dokładnie zasady przeprowadzania odpowiednich ocen towaroznawczych oraz klasyfikacji surowców i pozyskiwanych z nich produktów. W większości przypadków podano także szczegółowe metody i tryb postępo­wania przy ocenie poszczególnych wskaźników i wyróżników ujętych w odpowiednich normach przedmiotowych ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny, odwołując się do konkretnego tytułu i numeru normy.

Autorzy książki są pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie — Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych oraz Pracowni Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Realizują zajęcia dydaktyczne z tego zakresu na kierunkach studiów: towaroznawstwo, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, zootechnika (specjalność towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych) i ochrona środowiska (specjalność proekologiczne systemy produkcji żywności). Wyniki swoich badań publikują w uznanych czasopismach naukowych związanych z tą problematyką, takich jak: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Polish Journal of Food and Nutrition Science, Towaroznawcze Problemy Jakości/Polish Journal of Commodity Science. Uczestniczą również jako członkowie w pracach różnych towarzystw, organizacji i komisji, np. Komisji Nauk Towaroznawczych PAN.

W treści:

Mleko

Produkty mleczne

Mięso

Przetwory mięsne

Tłuszcze

Ryby

Jaja

Przetwory jajowe

Miód

Wełna

Skóry

Pierze i puch

Tytuł

Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych

Autor

pod red. Zygmunta Litwińczuka

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rok wydania

2011

Liczba stron

246

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7259-200-2