Mięso podstawy nauki i technologii

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Andrzej Pisula (red.), Edward Pospiech (red.)
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2011
  • Liczba stron : 520 + 2 DVD
  • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 250 mm
  • ISBN: 978-83-7583-317-1

Podręcznik dla technologów przetwarzania mięsa, biotechnologów żywności i dietetyków oraz osób zajmujących się praktycznym, na skalę przemysłową, przetwórstwem mięsa.

Do książki dołączone są dwie płyty DVD, na których są zamieszczone wysokiej jakości filmy z przebiegu procesów technologicznych

Na krajowym rynku pomocy dydaktycznych (...) podręcznik jest pierwszą zbiorową (wieloautorską), specjalistyczną, akademicką pozycją wydawniczą. Oznacza to, że w odniesieniu do dyscypliny naukowej „nauki o żywności i żywieniu” i należącej do niej poddyscypliny „naukowe podstawy przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych” przedstawiana w nim dziedzina wiedzy nie ma aktualnie wzoru wśród krajowych wydawnictw specjalistycznych.

(...) Układ tematyczny podręcznika i wzajemne powiązania rozdziałów są w pełni

uzasadnione i spełniają wymogi dydaktyki na poziomie akademickim oraz warunki logicznego przekazu podstaw nauki o mięsie, o jego budowie histologicznej, wchodzących w skład mięsa bardzo licznych białkach, pełniących wysoce zróżnicowane funkcje, składzie tkankowym i chemicznym, w tym o związkach mineralnych, witaminach oraz wartości żywieniowej itp. Zaletą podręcznika jest w pełni aktualna prezentacja stanu wiedzy o mięsie i o rozwiązaniach technicznych stosowanych w procesach uzyskiwania i przetwarzania mięsa. (...) pod względem merytorycznym podręcznik odzwierciedla współczesny stan nauki o mięsie i technologii jego przetwarzania.

(...) Rekomenduję go, jako pozycję wydawniczą niezbędną w procesie kształcenia technologów przetwarzania mięsa, biotechnologów żywności i dietetyków oraz osób zajmujących się praktycznym, na skalę przemysłową, przetwórstwem mięsa.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Duda

ss

Tytuł

Mięso - podstawy nauki i technologii

Autor

Andrzej Pisula (red.), Edward Pospiech (red.)

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2011

Liczba stron

520 + DVD

Wymiary

175 x 250 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7583-317-1