Mikrobiologia środowisk

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Mieczysław K. Błaszczyk
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2014, dodruk
  • Liczba stron : 400
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-16319-8
  • egz.
  • 54,00 zł

Podręcznik z zakresu mikrobiologii różnych środowisk (environmental microbiology), uwzględniający środowiska skrajne.

Pierwszy polski podręcznik z zakresu mikrobiologii różnych środowisk (environmental microbiology), uwzględniający środowiska skrajne.

Autor scharakteryzował wspólnotę bakterii (microbial community), podał jej klasyfikację i metody identyfikacji. Omówił także:
· wpływ wybranych czynników środowiskowych na jej skład,
· związki mutualistyczne pomiędzy bakteriami oraz bakteriami a eukariotami,
· udział poszczególnych grup fizjologicznych wspólnoty bakterii w beztlenowym rozkładzie materii organicznej oraz ich rolę w obiegu pierwiastków w biosferze,
· skład wspólnot bakterii różnych ekosystemów: wodnych (jeziora, morza, oceany), lądowych (gleby niewykorzystywane rolniczo, gleby pustynne, arktyczne, głębiny skorupy ziemskiej); środowisk skrajnych (m.in. termofilne, psychrofilne, silnie kwaśne, alkaliczne, napromieniowane, oligotroficzne); przewodów pokarmowych ludzi i zwierząt,
· mikrobiologię powietrza.

Przedstawił problemy w sposób oryginalny, wskazując często zaskakujące związki między poruszanymi zagadnieniami, poparte dobrze dobranymi i przemyślanymi przykładami przedstawionymi w formie tabel, wykresów, schematów, fotografii.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów: biologii, ekologii, biotechnologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki; słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich oraz osób pracujących w tych dziedzinach, a pragnących rozszerzyć i uaktualnić swą wiedzę. Mogą z niej także korzystać dziennikarze popularyzujący naukę.

Tytuł

Mikrobiologia środowisk

Autor

Mieczysław K. Błaszczyk

Wydawca

PWN

Rok wydania

2014, dodruk

Liczba stron

400

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-01-16319-8