Mikrobiologia techniczna tom 2 Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2021, dodruk
  • Liczba stron : 560
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-15523-0
  • egz.
  • 90,90 zł

Nowoczesny podręcznik poświęcony dziedzinie, która zajmuje się opisem zjawisk wywołanych przez mikroorganizmy podczas realizacji procesów przemysłowych

Nowoczesny podręcznik poświęcony dziedzinie, która zajmuje się opisem zjawisk wywołanych przez mikroorganizmy podczas realizacji procesów przemysłowych.

Tom 2 składa się z 4 części.
W części I omówiono mikroorganizmy czynne w procesach biotechnologicznych, czyli bakterie fermentacji mlekowej i kwasu octowego, mikroorganizmy wykorzystywane w produkcji aminokwasów i antybiotyków, bakterie z rodzaju Bacillus, drożdże, grzyby strzępkowe oraz mikroorganizmy ekstremofilne, a także wirusy i ich znaczenie w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska.
W części II zaprezentowano mikrobiologię żywności - zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności, udział mikroorganizmów w psuciu żywności, zatrucia i zakażenia pokarmowe, analizę mikrobiologiczną żywności oraz metody jej utrwalania, prawo żywnościowe, system HCCP i żywność transgeniczną.
Część III dotyczy higieny produkcji. Przedstawiono w niej elementy urządzeń jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemyśle, mycie i dezynfekcję w przemyśle, znaczenie opakowań w zachowaniu jakości produktów, badanie stanu higienicznego warunków produkcji.
Część IV omawia mikroorganizmy w ochronie środowiska: zanieczyszczenia środowiska pochodzenia naturalnego, ksenobiotyki, metale ciężkie, biologiczne metody oczyszczania środowiska oraz drobnoustroje udoskonalone genetycznie w ochronie środowiska.

Spis treści

CZĘŚĆ VI

Mikroorganizmy w procesach biotechnologicznych   1–24

1 Wirusy MONIKA HEJNOWICZ, AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA, JACEK BARDOWSKI   3

2 Bakterie fermentacji mlekowej ZDZISŁAWA LIBUDZISZ   25

3 Bakterie kwasu octowego ELŻBIETA KLEWICKA, DANUTA KUSEWICZ   59

4 Mikroorganizmy wykorzystywane w produkcji aminokwasów PIOTR WALCZAK 74

5 Bakterie rodzaju Bacillus MIROSŁAWA SZCZĘSNA-ANTCZAK, TADEUSZ TRZMIEL 91

6 Drożdże DOROTA KRĘGIEL, ALINA KUNICKA-STYCZYŃSKA, AGATA CZYŻOWSKA 119

7 Grzyby strzępkowe ZOFIA ŻAKOWSKA, MAŁGORZATA PIOTROWSKA  150

8 Mikroorganizmy wykorzystywane w produkcji antybiotyków ALEKSANDER CHMIEL   178

9 Mikroorganizmy ekstremofilne MARIANNA TURKIEWICZ  204

CZĘŚĆ VII

Mikrobiologia żywności   233–398

1 Zanieczyszczenia mikrobiologiczne surowców DOROTA KRĘGIEL, ANNA PIĄTKIEWICZ, ZOFIA ŻAKOWSKA, ALINA KUNICKA-STYCZYŃSKA 235

2 Mikrobiologiczne psucie żywności AGNIESZKA NOWAK, ANNA PIĄTKIEWICZ 253

3 Zatrucia i zakażenia pokarmowe AGNIESZKA NOWAK, ELŻBIETA OŁTUSZAK-WALCZAK, TERESA ŚWITONIAK   265

4 Mikotoksyny w żywności, zagrożenia zdrowotne MAŁGORZATA PIOTROWSKA, ZOFIA ŻAKOWSKA 289

5 Analiza mikrobiologiczna żywności ELŻBIETA OŁTUSZAK-WALCZAK, AGNIESZKA NOWAK  304

6 Utrwalanie żywności HELENA STOBIŃSKA, ZOFIA ŻAKOWSKA,

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, LUCJAN KRALA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ, ANNA PIĄTKIEWICZ  323

7 Prawo żywnościowe AGNIESZKA NOWAK   370

8 System HACCP jako narzędzie sterowania bezpieczeństwem żywności DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, TADEUSZ SIKORA   379

9 Żywność transgeniczna TOMASZ TWARDOWSKI   390

CZĘŚĆ VIII

Higiena produkcji 399–470

1 Elementy urządzeń jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemyśle KAZIMIERZ WOJCIECH PYĆ   401

2 Mycie i dezynfekcja w przemyśle BOGUMIŁ BRYCKI, HELENA STOBIŃSKA,

BEATA GUTAROWSKA, ZOFIA ŻAKOWSKA, DOROTA KRĘGIEL   411

3 Znaczenie opakowań w zachowaniu jakości produktów LUCJAN KRALA, JANUSZ ADAMIEC   435

4 Badanie stanu higienicznego warunków produkcji DOROTA KRĘGIEL,

BEATA GUTAROWSKA, HELENA STOBIŃSKA, ZOFIA ŻAKOWSKA   447

CZĘŚĆ IX

Mikroorganizmy w ochronie środowiska   471–532

1 Zanieczyszczenie środowiska JERZY DŁUGOŃSKI   473

2 Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego KATARZYNA LISOWSKA,

PRZEMYSŁAW BERNAT, KATARZYNA PARASZKIEWICZ, JERZY DŁUGOŃSKI  479

3 Ksenobiotyki JERZY DŁUGOŃSKI, PRZEMYSŁAW BERNAT, KATARZYNA LISOWSKA,

KATARZYNA PARASZKIEWICZ 500

4 Metale ciężkie MIROSŁAWA SŁABA, KATARZYNA PARASZKIEWICZ 518

5 Drobnoustroje udoskonalone genetycznie w ochronie środowiska SYLWIA RÓŻALSKA, JERZY DŁUGOŃSKI 529

Literatura uzupełniająca 533

Skorowidz  537