Monitorowanie kliniczne i postępowanie z małymi zwierzętami w stanach nagłych. Zasada 20

 • Wydawnictwo: Galaktyka
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Rebecca Kirby, Andrew Linklater
 • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2017
 • Liczba stron : 608
 • Oprawa i wymiary: twarda, 205 x 280 mm
 • ISBN: 978-83-7579-648-3
 • egz.
 • 289,90 zł

Zasada 20 jest listą kontrolną, której zadaniem jest uporządkowanie postępowania lekarzy weterynarii i personelu OIOM-ów w oparciu o szereg parametrów klinicznych i laboratoryjnych, które umożliwi pacjentom przeżycie.

Zasada 20, czyli jak utrzymać przy życiu pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej.

Jest 4:00 rano. O tej godzinie kończą się naprawdę dłu­gie dni. Przed wyjściem do domu trzeba jeszcze tylko zajrzeć do Maggie - suczki rasy pudel toy z posocznicą, Juniora - psa z cukrzycą, zapaleniem trzustki i napada­mi padaczkowymi, oraz do Shootera - doga niemieckie­go, który wraca do sił po operacji skrętu żołądka. Troska o tych i innych pacjentów w stanie zagrożenia życia jest zadaniem dla całego zespołu medycznego. Skąd wiado­mo, że opieka jest właściwa, a wdrożone postępowanie minimalizuje wystąpienie powikłań i komplikacji? Czy szybka interwencja wystarczy, aby zapewnić pozytyw­ny efekt leczenia? Powyższe wątpliwości, pytania i oba­wy przyczyniły się do opracowania Zasady 20, która jest, najprościej mówiąc, listą kontrolną. Jej zadaniem jest uporządkowanie postępowania lekarzy i personelu OIOM-ów w oparciu o szereg parametrów klinicznych i laboratoryjnych, które umożliwi pacjentom przeżycie. Choć istnieje szereg różnych chorób zagrażających życiu małych zwierząt, mają one pewien wspólny mia­nownik. Większość patofizjologii rozpoczyna się na po­ziomie kapilarnym, co sprawia, że uszkodzeniu może ulec każdy narząd. Z kolei uszkodzenie jednego organu może szybko doprowadzić do rozwoju niewydolności wielonarządowej. I właśnie ze względu na to ryzyko w każdym przypadku należy korzystać z Zasady 20.

W kolejnych rozdziałach niniejszej książki omówiono zagadnienia związane z poszczególnymi parametrami Za­sady 20, a ostatni poświęcono znieczulaniu psów i kotów w stanach zagrożenia życia. Autorzy Monitorowania kli­nicznego i postępowania z małymi zwierzętami w stanach nagłych są wybitnymi specjalistami z imponującym do­świadczeniem praktycznym. Stworzona przez nich książ­ka jest pełna przydatnych rycin, tabel i algorytmów, które ułatwiają przyswojenie zawartej w niej wiedzy. Z założe­nia nie jest to „podręcznik awaryjny", jednak przejrzysta struktura książki w razie konieczności umożliwi szybkie podjęcie właściwych decyzji. Przedstawiono w niej postę­powanie ratujące życie, a także wiele praktycznych i cen­nych wskazówek ułatwiających postępowanie kliniczne. Bez wątpienia z informacji zawartych w tym podręczniku skorzystają praktykujący lekarze weterynarii, personel pomocniczy oraz studenci medycyny weterynaryjnej, po­nieważ pozwala on na zrozumienie złożonego charakteru wielu procesów chorobowych.

Rebecca Kirby opracowała i sprawdziła w praktyce zasadę 20, która stanowi skuteczne narzędzie wspomagające lekarzy weterynarii w leczeniu zwierząt w stanach zagrożenia życia. Monitorowanie kliniczne i postępowanie z małymi zwierzętami w stanach nagłych to książka oparta na tej zasadzie. Jest to nowoczesne, kompleksowe kompendium, pełne praktycznych wskazówek i informacji na temat oceny pacjenta, interpretacji uzyskanych wyników testów diagnostycznych oraz wyboru odpowiednich metod monitorowania. W książce znajdują się liczne tabele, schematy i algorytmy wspomagające podjęcie właściwych decyzji w czasie interwencji medycznej. 

Spis treści

 1. Wprowadzenie do SIRS i Zasady 20 1
 2. Równowaga wodna organizmu 13
 3. Ciśnienie krwi 43
 4. Albuminy i ciśnienie onkotyczne 63
 5. Glukoza 79
 6. Elektrolity 103
 7. Równowaga kwasowo-zasadowa 133
 8. Utlenowanie krwi i wentylacja pęcherzykowa 151
 9. Krzepliwość krwi 197
 10. Krwinki czerwone i hemoglobina 225
 11. Częstotliwość, rytm i kurczliwość serca 253
 12. Status neurologiczny 293
 13. Układ wydalniczy 317
 14. Krwinki białe, status immunologiczny, ochrona przeciwko czynnikom zakaźnym 347
 15. Przewód pokarmowy - zaburzenia motoryki i integralności błony śluzowej 375
 16. Stan odżywienia 401
 17. Temperatura 423
 18. Wybór leków oraz schematy dawkowania 443
 19. Zwalczanie bólu 4M
 20. Weterynaryjna opieka pielęgniarska 4S3
 21. Opatrywanie ran 513
 22. Znieczulenie pacjenta w stanie krytycznym 533